ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с летния режим на работа на адвокатската стая … Още…

Уважаеми колеги,

В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във … Още…

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и … Още…

НОВИНИ

СЕМИНАРИ