Адвокатски сътрудници

Собствено, бащино и фамилно име на адвокатския сътрудник Имена на адвоката/адвокатското дружество – работодател на сътрудника
Анна Желязкова Димитрова – Сиди Маир Исак Сиди
Борислава Костова Петрова Ана Иванова Панайотова – Генова
Валентина Димитрова Драгомир Ненов Драгнев
Васил Желев Василев Иванов и Денев – адвокатско дружество
Васил Златев Джамбазов Иванов и Денев – адвокатско дружество
Ваня Рускова Джуркова Младенов, Русев, Младенова – адвокатско дружество
Галина Владимирова Николова Ганчо Динев Баев
Галина Спасова Капитанова Стръмска и Петрова – адвокатско дружество
Гергана Николова Захариева Красимир Георгиев Марков
Деница Георгиева Георгиева Атанас Георгиев Милков
Диана Стефанова Кехайова Ваня Танева Златанова
Дойка Димитрова Нейчева Павел Славов Павлов
Евгени Димитров Колев Анелия Георгиева Станчева
Евелина Емилова Вергилова Ана Иванова Панайотова
Златина Стоянова Пейкова Стръмска и Петрова – адвокатско дружество
Иванка Атанасова Георгиева Христо Тодоров Маринов
Ивелина Тодорова Динева Георги Божидаров Георгиев
Ирена Милкова Жечева Стръмска и Петрова
Мария Добрева Русева Адв. дружество  „Иванов и Денев“
Мария Иванова Иванова Младенов, Русев, Младенова – адвокатско дружество
Мария Иванова Стоянова Красимир Георгиев Марков
Мария Петева Димитрова Нина Петкова Ламбова
Надежда Танева Маркова Андреева и Цонева – адвокатско съдружие
Николина Пенева Кондова Милушев и Милушева адвокатско дружество
Радосвета Добрева Спасова Дженка Господинова Енчева
Росица Иванова Данева Красимир Георгиев Марков
Росица Маринова Грозева Гончо Георгиев Грозев
Цонка Колева Костадинова Жанета Стефанова Златанова