Категория: Съобщения

02

юли2018
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с летния режим на работа на адвокатската стая – Съдебна палата Стара Загора, обслужваща Окръжен съд, Районен съд и Административен съд се въвежда нов график за заявка на дела за проучване и преписи, считано от 30 юни до 31 август 2018г., а именно:... Още...
02.07.2018AkSzM@stera

23

май2018

GDPR

Уважаеми колеги, В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във връзка с Регламента на Европейския съюз за личните данни (GDPR), който ще се прилага в България от 25 май 2018 г. Следвайте този линк »»
23.05.2018AkSzM@stera

23

апр.2018
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно ... Още...
23.04.2018AkSzM@stera

23

ян.2018
НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2017г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА
23.01.2018AkSzM@stera

19

ян.2018
СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 14.03.2018г. СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.09.18г. Заявление по образец №1 В раздел ... Още...
19.01.2018AkSzM@stera

27

февр.2017
НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2016г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА
27.02.2017AkSzM@stera