Dejurni advokati

Portal

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

НАПОМНЯМЕ ВИ,ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.50 ОТ ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА СЛЕДВА ДА СКЛЮЧИТЕ ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА“ ЗА 2015Г..

СРОКЪТ Е ДО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ 2014Г.

МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ОБЩИТЕ СПИСЪЦИ В „СТАЯ НА АДВОКАТА“ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В СТАРА ЗАГОРА.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.51 ОТ ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА Е ДИСЦИПЛИНАРНО НАРУШЕНИЕ.

САК СТАРА ЗАГОРА

На 28.03.2014г.в двадесет и осми брой на Държавен вестник бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/2004г. на Висшия адвокатски съвет за размера на минималните адвокатски възнаграждения.


 

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В АК СТАРА ЗАГОРА, ЧЕ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП ДО 11.03.2014г.
СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАВЛЕНИЕ ДО 16.09.2014Г.
Образец ще намерите в сайта на АК Стара Загора и НБПП

АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП, КОИТО ПРАВЯТ ПРОМЯНА ПО:
ИМЕ
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
БАНКОВА СМЕТКА
ОТПИСВАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ
ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ
ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ № 1 ЧРЕЗ КОЛЕГИЯТА ДО НБПП!
В ЗАЯВЛЕНИЕТО ПОПЪЛНЕНИ ЧЕТЛИВО ВСИЧКИ ПОЛЕТА!
ОБРАЗЕЦ №1 ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТ.ЗАГОРА И НБПП.
www.nbpp.government.bg
АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП, КОИТО ПРАВЯТ ПРОМЯНА ПО:
 
• ИМЕ
• АДРЕС
• ТЕЛЕФОН
• БАНКОВА СМЕТКА
• ОТПИСВАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ
• ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ
 
ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ № 1 ЧРЕЗ КОЛЕГИЯТА ДО НБПП!
В ЗАЯВЛЕНИЕТО ПОПЪЛНЕНИ ЧЕТЛИВО ВСИЧКИ ПОЛЕТА!
ОБРАЗЕЦ №1 ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТ.ЗАГОРА И НБПП.