Dejurni advokati

Portal

УВАЖЕМИ КОЛЕГИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В "СТАИТЕ НА АДВОКАТА", ОТ 04.05.2015Г. ЗАЯВКИТЕ ЗА КОПИРАНЕ НА ДЕЛА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-СТАРА ЗАГОРА ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В "СТАЯ НА АДВОКАТА" В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА НА ОКРЪЖЕН СЪД- СТАРА ЗАГОРА ИЛИ НА ТЕЛ.042 65 55 26 И 0876 299 957

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че всички адвокати определени и назначени за предоставяне на правна помощ след 19 март 2013 г. са длъжни да отчетат извършената работа в срок до една година от преустановяване на участието им в производството.

НБПП

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В АК СТАРА ЗАГОРА, ЧЕ В СРОК ДО 17.03.2015г. МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП ЗА 2015г. 
СЛЕДВАЩИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП ЗА 2015г. Е ДО 15.09.2015г.

На 28.03.2014г.в двадесет и осми брой на Държавен вестник бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/2004г. на Висшия адвокатски съвет за размера на минималните адвокатски възнаграждения.


 

АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП, КОИТО ПРАВЯТ ПРОМЯНА ПО:
ИМЕ
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
БАНКОВА СМЕТКА
ОТПИСВАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ
ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ
ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ № 1 ЧРЕЗ КОЛЕГИЯТА ДО НБПП!
В ЗАЯВЛЕНИЕТО ПОПЪЛНЕНИ ЧЕТЛИВО ВСИЧКИ ПОЛЕТА!
ОБРАЗЕЦ №1 ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТ.ЗАГОРА И НБПП.
www.nbpp.government.bg
АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП, КОИТО ПРАВЯТ ПРОМЯНА ПО:
 
• ИМЕ
• АДРЕС
• ТЕЛЕФОН
• БАНКОВА СМЕТКА
• ОТПИСВАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ
• ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ
 
ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ № 1 ЧРЕЗ КОЛЕГИЯТА ДО НБПП!
В ЗАЯВЛЕНИЕТО ПОПЪЛНЕНИ ЧЕТЛИВО ВСИЧКИ ПОЛЕТА!
ОБРАЗЕЦ №1 ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТ.ЗАГОРА И НБПП.