Izbori 2017

Dejurni advokati

Portal

На вниманието на Адвокатите вписани в НРПП !!!

Представете отчетите на  приключилите  дела в канцеларията на колегията до 09.12.2016г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В БРОЙ 84 НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ОТ 25.10.2016Г. Е ПУБЛИКУВАНО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НАРЕДБА № 1 НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНГРАЖДЕНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК : АДВ.А.СТОЯНОВ

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩНОВА ОТЧЕТНА ФОРМА - 2016г !!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДОБАВЕН Е ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД - ЧИРПАН ЗА АДВОКАТИ - ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА.

ДОСТЪПЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ПОРТАЛА НА ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК СТ.ЗАГОРА АДВ.А.СТОЯНОВ

Съветът на Адвокатска колегия Стара Загора уведомява адвокатите вписани е АК Стара Загора, че в срок до 15.03.2016г. могат да подадат заявление за вписване в НРПП за 2016г. Следващ срок за подаване на заявления за вписване в НРПП за 2016г. до 15.09.2016г.