nbpp

Izbori 2017

Dejurni advokati

Portal

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2016г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
ГР. СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В АК СТАРА ЗАГОРА, ЧЕ В СРОК ДО 22.03.2017г. МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП ДО 15.09.2017г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В БРОЙ 84 НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ОТ 25.10.2016Г. Е ПУБЛИКУВАНО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НАРЕДБА № 1 НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНГРАЖДЕНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК : АДВ.А.СТОЯНОВ

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩНОВА ОТЧЕТНА ФОРМА - 2016г !!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДОБАВЕН Е ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД - ЧИРПАН ЗА АДВОКАТИ - ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА.

ДОСТЪПЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ПОРТАЛА НА ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК СТ.ЗАГОРА АДВ.А.СТОЯНОВ