izbori

Dejurni advokati

Portal

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДОБАВЕН Е ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД - РАДНЕВО ЗА АДВОКАТИ - ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА.

ДОСТЪПЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ПОРТАЛА НА ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК СТ.ЗАГОРА АДВ.А.СТОЯНОВ

Съветът на Адвокатска колегия Стара Загора уведомява адвокатите вписани е АК Стара Загора, че в срок до 15.03.2016г. могат да подадат заявление за вписване в НРПП за 2016г. Следващ срок за подаване на заявления за вписване в НРПП за 2016г. до 15.09.2016г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА АК СТАРА ЗАГОРА ВЕЧЕ ИМАТ ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА НА РАЙОНЕН СЪД-ГЪЛЪБОВО.

ДОСТЪПЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ПОРТАЛА НА ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК СТ.ЗАГОРА АДВ.А.СТОЯНОВ

Важно съобщение

Уважаеми колеги,

От 01.07.2015г. деловодството, счетоводството и службата по правна помощ на Адвокатска колегия Стара Загора са на адрес Стара Загора, ул."Пазарска" № 35, ет.2, вход от север.

САК-Ст.Загора

УВАЖЕМИ КОЛЕГИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В "СТАИТЕ НА АДВОКАТА", ОТ 04.05.2015Г. ЗАЯВКИТЕ ЗА КОПИРАНЕ НА ДЕЛА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-СТАРА ЗАГОРА ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В "СТАЯ НА АДВОКАТА" В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА НА ОКРЪЖЕН СЪД- СТАРА ЗАГОРА ИЛИ НА ТЕЛ.042 65 55 26 И 0876 299 957

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК