Калайджиева, Петя Георгиева
Каменов, Камен Митев
Канева, Грозданка Иванова
Кантурска, Албена Стефанова
Капитанова, Недялка Стефанова
Каравастева - Иванова, Надежда Колева
Карагьозов, Бесри Хайдаров
Караджова, Марияна Тодорова
Караджова, Милена Тодорова
Каракашев, Илия Атанасов
Карацанова - Роудс, Нели Цанкова
Кацарова, Милена Колева
Кекевска, Татяна Стоянова
Кирев, Николай Стоянов
Кирилова, Радка Димитрова
Киров, Светозар Георгиев
Кисьовска, Марияна Костова
Кованлъшка, Таня Димитрова
Ковачева, Радка Христова
Коев, Станислав Видев
Колев, Живко Вълчанов
Колев, Николай Славов
Колев, Петър Танев
Колев, Стефан Любенов
Колева, Данаила Стефанова
Колева, Звезделина Дончева
Колева, Зоя Тодорова
Комсийска, Светлана Любомирова
Комсийски, Александър Йорданов
Кордов, Пламен Атанасов
Косева, Валерия Кирилова
Косева, Надежда Кирилова
Космева, Белослава Петрова
Костов, Златко Пенчев
Костова, Стоянка Иванова
Котаров, Слави Иванов
Котарова, Меглена Танева
Кралева, Златина Николаева
Крумова, Даниела Красимирова
Кълвачева - Цвяткова, Зоя Иванова
Кънев, Красимир Маринов
Кънев, Петко Христов
Кънева, Десислава Атанасова
Кърпачева, Милка Николова

izbori 2018

Dejurni advokati

Portal

Уважаеми колеги,

В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във връзка с Регламента на Европейския съюз за личните данни (GDPR), който ще се прилага в България от 25 май 2018 г. Следвайте този линк »»

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2017г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА

АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 14.03.2018г.

СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.09.18г.

Заявление по образец №1

В раздел ДОКУМЕНТИ в сайта на АК Ст.Загора

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2016г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
ГР. СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В АК СТАРА ЗАГОРА, ЧЕ В СРОК ДО 22.03.2017г. МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП ДО 15.09.2017г.