Павлов, Георги Стоянов
Панайотов, Христо Трайков
Панайотова – Генова, Ана Иванова
Панчова, Десислава Христова
Папазова, Десислава Колева
Пасева, Богдана Райчева
Патронова, Кристина Георгиева
Пачаманов, Искрен Николов
Пейков, Пламен Живков
Пейкова, Снежана Господинова
Пелова-Димова, Ралица Георгиева
Пенев, Павел Александров
Пенкова, Славка Иванова
Пенчев, Недялко Димитров
Пенчев, Пенчо Харалампиев
Пенчева, Илиана Илиева
Пепелешков, Кънчо Атанасов
Пепелешкова, Мариета Петрова
Пепелешкова – Христова, Таня Кънчева
Петков, Койчо Тонев
Петков, Петко Кръстев
Петков, Петко Стоянов
Петкова, Илка Иванова
Петкова, Ирина Петкова
Петкова, Йовка Николаева
Петрова - Арнаудова, Катя Петрова
Петров, Панайот Димитров
Петров, Стефан Минков
Петров, Ташко Иванов
Петрова, Веселина Любомирова
Петрова, Елка Неделчева
Петрунова, Димитринка Маркова
Пиличева - Гърнева, Дияна Тодорова
Попова, Маргарита Петрова
Попова, Мила Николова
Пърсел, Теодора Денчева

2019

Dejurni advokati

Portal

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ , ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ОТЧЕТИ ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ И ИЗПРАЩАТ В СОФИЯ ДО 10.12.2018г

Председател АК Стара Загора
адв.Златина Йовчева

Уважаеми колеги,

В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във връзка с Регламента на Европейския съюз за личните данни (GDPR), който ще се прилага в България от 25 май 2018 г. Следвайте този линк »»

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2017г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА

АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 14.03.2018г.

СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.09.18г.

Заявление по образец №1

В раздел ДОКУМЕНТИ в сайта на АК Ст.Загора

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2016г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА