history

Адвокатурата в Стара Загора и региона води своето начало от зората на новата българска държава. Още през 1879 г., т. е. веднага след Освобождението на България от османска власт, в Стара Загора е създаден Департаментален (Окръжен) съд, пряко подчинен на Дирекцията на правосъдието в областта Източна Румелия. Непосредствено след появата на съда в града, към него са приписани и първите адвокати. Те се броят на пръсти и са преобладаващо „практици”, поради острия дефицит и невъзможността в онези години да се намерят истински квалифицирани юристи. Две години по-късно – през 1881 г., в Казанлък се установява и първият адвокат – дипломиран юрист Иван Д. Караминков.

 

Към 1. І. 1891 г. броят на упражняващите професията си адвокати и адвокатски помощници в Стара Загора (16 222 ж.) възлиза вече на 12 души. Това са:

1.Маню Н. Бояджиев (адвокат)  7.Минко Ат. Минев (адв. помощник)
2.Стефан Зафиров (адвокат)  8.Димитър Начев Косев (адвокат)
3.Васил Кабакоев (адвокат)  9.Иван Стоянов (адвокат)
4.Иван П. Коев (адвокат)  10.Пенчо х. Славов (адвокат)
5.Христо Ив. Кожухаров (адвокат)  11.Иван К. Черепов (адвокат)
6.Георги С. Маджаров (адвокат)  12.Стоян Шивачев (адвокат)

Предвид данните за населението на града по това време на всеки от тях се пада да обслужва средно по над 1 350 граждани. По този показател Старозагорската адвокатура се нарежда тогава на първо място в страната. Към посочените имена следва да се прибавят още дузина адвокати и адвокатски помощници, работещи в останалите три околийски града на региона – Казанлък, Нова Загора и Чирпан:

1.Добчо Бойчев (адвокатски помощник към Сейменския мирови съд).
2.Илия Ц. Видинлиев (адвокатски помощник към І-ви Казанлъшки мирови съд).
3.Грую Л. Груев (адвокат към Старозагорския окръжен съд, с местожителство в Казанлък).
4.Иван Енев (адвокатски помощник към І-ви Казанлъшки мирови съд).
5.Димитър Костов Икономов (адвокат към Старозагорския окръжен съд, с местожителство в Казанлък).
6.Димитър Д. Мирев (адвокатски помощник към Казанлъшкия мирови съд).
7.Рашко Б. Мъглов (адвокатски помощник към Казанлъшкия мирови съд, с местожителство в Казанлък).
8.Димитър Караминков (адвокат към Старозагорския окръжен съд, с местожителство в Нова Загора).
9.Йовчо Тенев (адвокатски помощник към І-ви Новозагорски мирови съд, с местожителство в Нова Загора).
10.Дянко Минков (адвокатски помощник към І-ви Чирпански мирови съд, с местожителство в Чирпан).
11.Д. П. Милков (адвокат към Старозагорския окръжен съд, с местожителство в Чирпан).
12.Коста Ив. Стоев (адвокат към Старозагорския окръжен съд, с местожителство в Чирпан).

2019

Dejurni advokati

Portal

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ , ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ОТЧЕТИ ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ И ИЗПРАЩАТ В СОФИЯ ДО 10.12.2018г

Председател АК Стара Загора
адв.Златина Йовчева

Уважаеми колеги,

В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във връзка с Регламента на Европейския съюз за личните данни (GDPR), който ще се прилага в България от 25 май 2018 г. Следвайте този линк »»

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2017г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА

АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 14.03.2018г.

СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.09.18г.

Заявление по образец №1

В раздел ДОКУМЕНТИ в сайта на АК Ст.Загора

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2016г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА