УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с летния режим на работа на адвокатската стая – Съдебна палата Стара Загора, обслужваща Окръжен съд, Районен съд и Административен съд се въвежда нов график за заявка на дела за проучване и преписи, считано от 30 юни до 31 август 2018г., а именно:

ЗАЯВКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 11,00 ч.
Подадените заявки се изпълняват от 13,00 ч. до 16,30 ч.

Подадени заявки след 11,00 ч. се изпълняват на следващия ден в периода 13,00 ч. – 16,30 ч.

МОЛЯ за Вашата коректност и уважение към служителите в адвокатската стая и към останалите колеги, които се съобразяват с обявения график.

При неспазване на въведените правила, ще бъде правен отказ за изпълнение на заявките извън графика, за което не носят вина служителите в стаята. Те са длъжни да спазват установения график, за нарушаването на който ще бъдат санкционирани.

Изключения се правят само по дела за „Мерки за неотклонение”.

Телефон за контакти при нужда от предоставяне на делото извън графика – 0887 60 98 30 – адв.Златина Йовчева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС
НА АК СТАРА ЗАГОРА

2019

Dejurni advokati

Portal

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ , ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ОТЧЕТИ ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ И ИЗПРАЩАТ В СОФИЯ ДО 10.12.2018г

Председател АК Стара Загора
адв.Златина Йовчева

Уважаеми колеги,

В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във връзка с Регламента на Европейския съюз за личните данни (GDPR), който ще се прилага в България от 25 май 2018 г. Следвайте този линк »»

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2017г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА

АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 14.03.2018г.

СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.09.18г.

Заявление по образец №1

В раздел ДОКУМЕНТИ в сайта на АК Ст.Загора

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2016г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА