УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ,

Както ви уведомихме чрез изпратена по имейл на 14.08.2018г. покана, организираната конференция на свободните адвокати ще се проведе на 6-7 октомври 2018г. в гр. Пловдив, Международен панаир Пловдив. Това е първият опит в новата история на адвокатурата да бъдат събрани всички адвокати, които имат желание да изразят становище относно готвените промени в Закона за Адвокатурата от ВАдвС и отделни адвокати, както и по общото състояние на Адвокатурата.

В тази конференция може да участва и е добре дошъл всеки един български адвокат, който има позиция, желае да изрази своето мнение, както и да чуе мнението на колегите си по въпроси, свързани с приемането на ЗИДЗА, както и всички въпроси и проблеми, касаещи нашата работа. Целта е да се чуят всички гледни точки и становища, за да може да се търси консенсус по максимален брой въпроси във връзка с бъдещите изменения на ЗА, така и за начина на упражняване на адвокатската професия.

Конференцията ще протече при дневен ред, посочен в края на настоящата покана.

 

Надяваме се, че членовете на Адвокатските съвети и Висшия адвокатски съвет ще участват на тази конференция, за да чуят мнението на редовите адвокати, като същевременно имат възможност да презентират и представят своите идеи и предложения.

Адвокатурата е свободна и независима съгласно Конституцията и всички предложения следва да бъдат дискутирани от максимален брой от адвокати, а не тези обсъждания да бъдат ограничени до тесен кръг представители на органите на адвокатурата, тъй като тези норми ще се прилагат по отношение на всички, а не само към нашите управляващи органи.

Моля да потвърдите Вашето присъствие, както и всеки участващ следва внесе таксата за участие в размер на 30 лева, с която ще бъдат платени всички разноски по организацията на конференцията.

С уважение,

администраторите на ФОБА

ДНЕВЕН РЕД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ - ПЛОВДИВ, 06-07.10.2018Г., КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ:

06.10.2018Г.(СЪБОТА)

10.00ч. - Откриване, въвеждащи думи от организаторите и приемане на дневния ред;

10.15ч. - Приветствие от гости на форума и председателя на Адвокатска колегия Пловдив, адв. Стефан Левашки. Обръщение от доайените на ПАК, адв. Банков и на САК, адв. Атанас Железчев;

10.30ч. - Начало на деловата част:

Модерният европейски закон за Адвокатурата - цели, принципи, основни положения:- Историческа ретроспекция на законодателната уредба на Адвокатурата след Освобождението до 1945 година; конституционна уредба по Търновската и настоящата конституции - адв. Велислав Величков;

10.40ч. - Сравнителен анализ на статута и уредбата на адвокатурите във водещи европейски държави и у нас - адв. Емил А. Георгиев;

10.50ч. - Законът за адвокатурата - основни проблеми и необходимите решения през призмата на съответствието на закона с Конституцията - адв. Стефка Видева;

11.00ч. - Електронното гласуване в Адвокатурата - възможности и защити- Божидар Божанов - експерт по изграждане на електронно управление;

11.15 - 12.15ч. Представяне идеите на законопроекти за ИД на ЗАдв, внесени във ВАдвС и АС през 2017 и 2018г.

- Представяне законопроекта на ВАдвС - член на комисията по изготвяне на нов ЗАдв към ВАдвС;

- представяне законопроекта на адв. Борислав Вълчев, САК;

- представяне на предложенията на колеги от други колегии - адв. Борис Харизанов, БлАК; адвокати от Варненска и Бургаска АК;

-някои проблеми и въпроси във връзка с принципа на самоуправлението на адвокатурата, съдебния контрол и дисциплинарната политика - адв. Г. Гайдаров, адв. Вл. Янев, адв. В. Величков, адв. Пламен Кирилов, адв. Явор Харизанов, адв. Ашикова.../5 м.експозе/

12.15 - 13.15ч. Кафе-пауза и обяд /не е включен в цената/;

13.15ч. - 16.15ч. Дискусия по всички законопроекти, предложения и идеи;

16.15 - 17.00ч. Обобщение на резултатите от дискусията и излъчване на комисия по изготвянето на проект за решения и декларация до Висшия адвокатски съвет и държавни институции - водещи панелната дискусия;

20.00 ч. Вечеря за всички участници /поема се за собствена сметка, като мястото ще бъде съобщено допълнително.

07.10.2018Г. (НЕДЕЛЯ)

10.00 - 11.00 ч. Представяне резултатите от работата на комисията и проект за заключителен документ и декларация /обръщение/ на първата конференция на свободните адвокати. Дискусия;

11.00 - 11.15ч. Кафе пауза;

11.15 - 11.50 ч. Приемане на решенията и документа. Закриване на конференцията;

12.00 - 12.30ч. Пресконференция.

2019

Dejurni advokati

Portal

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ , ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ОТЧЕТИ ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ И ИЗПРАЩАТ В СОФИЯ ДО 10.12.2018г

Председател АК Стара Загора
адв.Златина Йовчева

Уважаеми колеги,

В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във връзка с Регламента на Европейския съюз за личните данни (GDPR), който ще се прилага в България от 25 май 2018 г. Следвайте този линк »»

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2017г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА

АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 14.03.2018г.

СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.09.18г.

Заявление по образец №1

В раздел ДОКУМЕНТИ в сайта на АК Ст.Загора

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2016г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА