УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По случай 130 годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите в България Висшият адвокатски съвет организира тържествено отбелязване на годишнината, което ще се състои на 21 ноември 2018г. (сряда) от 16,00 ч. в гр.София, в голямата зала на Народния театър „Иван Вазов”.

От името на Висшия адвокатски съвет на Република България и лично от името на Председателя на ВАдвС Ралица Негенцова е изпратена покана до членовете на Адвокатска колегия Стара Загора  да бъдат гости на Тържественото честване, посветено на 130-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите.

В тази връзка Адвокатски съвет на АК Стара Загора се ангажира да организира автобусен транспорт за своя сметка до гр.София и обратно за желаещите да посетят събитието.

Моля с оглед навременната организация и уточняването на нужния транспорт, всеки желаещ да бъде гост на Тържественото честване да заяви участието си до 31.10.2018г. /лично или по телефона/ в канцеларията на АК Стара Загора.

Поканата ще намерите ТУК

Председател на АС на АК Стара Загора

Златина Йовчева

 

2019

Dejurni advokati

Portal

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ , ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ОТЧЕТИ ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ И ИЗПРАЩАТ В СОФИЯ ДО 10.12.2018г

Председател АК Стара Загора
адв.Златина Йовчева

Уважаеми колеги,

В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във връзка с Регламента на Европейския съюз за личните данни (GDPR), който ще се прилага в България от 25 май 2018 г. Следвайте този линк »»

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2017г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА

АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 14.03.2018г.

СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.09.18г.

Заявление по образец №1

В раздел ДОКУМЕНТИ в сайта на АК Ст.Загора

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2016г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА