Семинари

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”
и
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на АК СТАРА ЗАГОРА
Организират съвместно семинар на
ТЕМА
„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО“

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова, адвокат в Софийска адвокатска колегия

Дата и място на провеждане:
05 - 06.10.2018г. в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35 – Семинарна зала на АК Стара Загора


ПРОГРАМА:

05.10.2018 г.
14,00ч.- 15,30ч.
1. Актуални въпроси при започване и развитие на изпълнителния процес
2. Местна компетентност и съразмерност на обезпечителни мерки
15,30 – 15,45 – Кафе пауза
15,45ч. – 17,00ч.
3. Актуални въпроси при изпълнение на парични притезания
06.10.2018 г.
9,00ч.- 10,30 ч.
1. Актуални въпроси при изпълнение на непарични притезания
2. Актуални въпроси при защитата на страните срещу процесуално незаконно принудително изпълнение
10,30ч. -10,45ч. - Кафе пауза
10,45ч.-12,00ч.
3. Актуални въпроси при защитата на страните срещу процесуално незаконно принудително изпълнение – продължение

12,00ч. – 13,00ч.
4. Дискусия

Уважаеми колеги,

Приложено, изпращаме Ви покана от УС на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" за семинар на тема: "Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г. - една година по-късно" с лектор: съдия Красимир Влахов от ВКС.

Семинарът се организира от ЦОА и НБПП със съдействието на АК Варна и ще се проведе на 13.10.2018 г. в СОК "Камчия", като в него могат да участват всички адвокати от страната. За участниците е осигурена възможност за настаняване от 12.10.2018 г. или от 13.10.2018 г. - в зависимост от желанието на всеки.

Програмата ще намерите ТУК»»

Ви кани да посетите безплатен курс за обучение, на който ще бъде представен новия продукт на Апис

GDPR НАРЪЧНИК

Обучението ще се проведе на 08.06.2018 от 14.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107

Подробности ще намерите ТУК»

Описание на GDPR НАРЪЧНИК»

Уважаеми колеги,

Приложено, изпращаме Ви програмата за обучението, организирано съвместно от НБПП, Център за обучение на адвокати и Адвокатски съвет на АК Стара Загора, на тема: "Особености на адвокатската защита и представителство по видове семейни дела на чуждестранни граждани", което ще се проведе на 12 май 2018 г. (събота) в гр. Стара Загора (зала на Адвокатската колегия - ул. "Пазарска" 35, ет. 2 с лектор: доц. д-р Боряна Мусева - адвокат от САК.

За участие в семинара е нужно предварително записване в канцеларията на колегията или в стаята на адвоката в съдебна палата Стара Загора. Препоръчително е участието на адвокатите, вписани в НРПП, с оглед изискването за 20ч. квалификация годишно.

Програмата ще намерите ТУК»»

Председател на АС

на АК Стара Загора

Златина Йовчева

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Организират съвместно семинар на

 

ТЕМА

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ ОТ НАСЛЕДСТВО – СЪЩНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ ИНСТУТИ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ТЯХ“

 

Лектор: адв. Венцислав Л. Петров от Софийската адвокатска колегия

Дата и място на провеждане:

21. 04.2018г. в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35 – Семинарна зала на АК – Стара Загора

 

9. 30 – 11, 00 часа - Обща характеристика на възстановяването на запазена част. Процесуални средства. Активна и пасивна легитимация. Срок за упражняване на правото. Начало на срока. Възстановяване при накърняване чрез универсално завещателно разпореждане.

11,00 – 11, 15ч. – Кафе – пауза

11,15 – 12,30 ч. - Възстановяване при накърняване чрез завет или дарение. Възстановяване при завет или дарение на един недвижим имот (чл. 36 ЗН).

12,30 – 13,30 ч. – Обедна почивка

13,30 – 15, 00 ч. - Възстановяване при накърняване чрез завет на плодоползване или на пожизнена рента. Искът по чл. 37 ЗН.

15,00 – 15,15ч. – Кафе – пауза

15,15 – 16,45ч. - Проблеми при възстановяване на запазена част при наследяване с международен елемент.

 

 

 

на

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

 

Тема

 „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ (ЗОДОВ). ”

Лектор:

лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева

 

На 23. 03. 2018г. в Зала на АК – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35

 

10:00 – 12:00 – ЗОДОВ (общ преглед) – материален обхват, активна и пасивна легитимация за предявяване на исковете, законодателни и тълкувателни промени;

12:00 – 13:00 – Обедна почивка;

13:00 – 15:00 – Решенията на ЕСПЧ и провокираните от тях изменения в ЗОДОВ и в ЗСВл. Ефективността на ЗОДОВ като вътрешноправно средство за защита на правата по КЗПЧОС. Пилотното решение на ЕСПЧ по делото Нешков и новите производства на ЗИНЗС;

15:00 – 15:15 – Кафе – пауза;

15:15 – 17:00 – ЗОДОВ като средство за защита срещу обезпечителните и конфискационни производства по ЗОПДИППД (2005); ЗОПДНПИ (2012) и ЗПКОНПИ (2018). ЗОДОВ като процедурен способ за обезщетение на вреди от нарушения на правото на Европейския съюз.

izbori 2018

Dejurni advokati

Portal

Уважаеми колеги,

В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във връзка с Регламента на Европейския съюз за личните данни (GDPR), който ще се прилага в България от 25 май 2018 г. Следвайте този линк »»

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2017г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА

АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 14.03.2018г.

СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.09.18г.

Заявление по образец №1

В раздел ДОКУМЕНТИ в сайта на АК Ст.Загора

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2016г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
ГР. СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В АК СТАРА ЗАГОРА, ЧЕ В СРОК ДО 22.03.2017г. МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП ДО 15.09.2017г.