Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”
и
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на АК СТАРА ЗАГОРА
Организират съвместно семинар на
ТЕМА
„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО“

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова, адвокат в Софийска адвокатска колегия

Дата и място на провеждане:
05 - 06.10.2018г. в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35 – Семинарна зала на АК Стара Загора


ПРОГРАМА:

05.10.2018 г.
14,00ч.- 15,30ч.
1. Актуални въпроси при започване и развитие на изпълнителния процес
2. Местна компетентност и съразмерност на обезпечителни мерки
15,30 – 15,45 – Кафе пауза
15,45ч. – 17,00ч.
3. Актуални въпроси при изпълнение на парични притезания
06.10.2018 г.
9,00ч.- 10,30 ч.
1. Актуални въпроси при изпълнение на непарични притезания
2. Актуални въпроси при защитата на страните срещу процесуално незаконно принудително изпълнение
10,30ч. -10,45ч. - Кафе пауза
10,45ч.-12,00ч.
3. Актуални въпроси при защитата на страните срещу процесуално незаконно принудително изпълнение – продължение

12,00ч. – 13,00ч.
4. Дискусия

izbori 2018

Dejurni advokati

Portal

Уважаеми колеги,

В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във връзка с Регламента на Европейския съюз за личните данни (GDPR), който ще се прилага в България от 25 май 2018 г. Следвайте този линк »»

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2017г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА

АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 14.03.2018г.

СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.09.18г.

Заявление по образец №1

В раздел ДОКУМЕНТИ в сайта на АК Ст.Загора

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2016г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
ГР. СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В АК СТАРА ЗАГОРА, ЧЕ В СРОК ДО 22.03.2017г. МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП ДО 15.09.2017г.