АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА  
     
» Председател на САК  
  Златина Минчева Йовчева  
     
» Членове на САК  
  Иван Стоянов Иванов Зам. Председател
  Мирослава Господинова Стръмска Секретар
  Моника Божидарова Динева Редовен член
  Теодор Колев Атанасов Редовен член
  Светозар Георгиев Киров Редовен член
  Николай Стоянов Кирев Редовен член
  Даниела Христова Христова Редовен член
  Владимир Стойчев Стойчев Редовен член
     
  Даниела Иванова Драгийска Резервен член
     
» Председател на Дисциплинарен съд  
  Мариета Петрова Пепелешкова  
     
» Членове на Дисциплинарен съд  
  Петко Кръстев Петков  
  Димо Колев Димитров  
  Гергана Неделчева Георгиева – Маджарова  
  Светослав Митков Миневски  
  Емил Иванов Желев  
  Силвия Георгиева Ангелова  
  Пламен Атанасов Кордов  
  Кирилка Тончева Андреева  
  Николай Иванов Марков  
     
» Председател на Контролен съвет  
  Георги Нейков Бинев  
     
» Членове на Контролен съвет  
  Маргарита Кръстева Миланова  
  Веселина Иванова Андреева  
  Евгения Димитрова Евтимова – Бакалова  
  Недялко Цоков Младенов  

izbori 2018

Dejurni advokati

Portal

Уважаеми колеги,

В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във връзка с Регламента на Европейския съюз за личните данни (GDPR), който ще се прилага в България от 25 май 2018 г. Следвайте този линк »»

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2017г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА

АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 14.03.2018г.

СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.09.18г.

Заявление по образец №1

В раздел ДОКУМЕНТИ в сайта на АК Ст.Загора

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!
СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2016г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
ГР. СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В АК СТАРА ЗАГОРА, ЧЕ В СРОК ДО 22.03.2017г. МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП ДО 15.09.2017г.