Адвокатите преминават през областните КПП само срещу адвокатска карта и декларация

При пътуване в страната адвокатите могат да преминават през създадените контролно-пропускателни пунктове в областните градове срещу представяне на адвокатска карта и попълнена декларация за неотложността на пътуването – писмо с това съдържание изпрати днес главният секретар на Министерството на вътрешните работи.

То е резултат от проведен по-рано днес спешен разговор по инициатива на председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова с министъра на вътрешните работи Младен Маринов. В рамките на разговора е уточнено още, че адвокатите могат да представят и други документи, които да удостоверяват целта на пътуването, като призовки, съобщения от орган във връзка с процесуално представителство и др.

Припомняме, че издадената Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. от министъра на здравеопазването, с която се създадоха КПП като част от противоепидемичните мерки, предизвика напрежение в адвокатската общност. Неяснота при тълкуването на заповедта създаваше текст, според който „преминаването и причините за пътуването „се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност“.

След проведения днес разговор министърът на вътрешните работи е приел доводите на адвокатурата и е разпоредил преминаването на адвокати да се осъществява само при представяне на адвокатска карта и декларация.

Писмото от гл. секретар на МВР и декларацията можете да видите от прикачените файлове.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

skiad-km20032318130-9377.pdf

deklaratsiya-9378.pdf

/ Новини