Адвокатските дружества вече имат достъп до европейско финансиране

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В резултат на упорита работа на колеги адвокати и искания, отправени от Адвокатски колегии, вкл. и от АК Стара Загора, адвокатските дружества вече имат достъп до европейско финансиране.

Процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия вече е отворена за кандидатстване. След подадените становища в рамките на общественото обсъждане, условието за допустими кандидати вече е променено и включва и адвокатските дружества:

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.

Линк към програмата и условията за кандидатстване:
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/

Крайният срок за кандидатстване е 19.12.2022г.

Тук https://www.andolito.com/calc-3005 всеки може да провери дали отговаря на условията на програмата.

/ Новини