Отмяна на семинар

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ КОЛЕГИ ЗА СЛЕДНОТО:

Семинарът на тема “Анализ на измененията в НПК.  Практически аспекти на приложението на институтите на давността и реабилитацията по НК“ с лектор: Красимир Шекерджиев – член на ВСС, съдия във ВКС, предвиден и обявен за 23.03.2019г.,

НЯМА ДА СЕ СЪСТОИ, поради внезапно възникнала непредвидена ангажираност на лектора.

АС на АК Стара Загора поднася извинения на колегите, които са организирали работата си по начин позволяващ им да вземат участие в семинара.

АС на АК Стара Загора ще направи всичко възможно, семинара на посочената тема да бъде проведен по друго време в рамките на календарната година.

/ Семинари