Арбитраж – нови предизвикателства

Уважаеми колеги,

Висшият адвокатски съвет, Софийската адвокатска колегия и Българската търговско-промишлена палата организират двудневна международна конференция на тема

„Арбитраж – нови предизвикателства“.

Семинарът ще се проведе на 22 и 23.03.2019 г. в гр. София, хотел „Балкан“, зала „Средец“.

Висш адвокатски съвет

 

Мариана Серафимова
Регистри и общо деловодство
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
София-1000, ул. „Цар Калоян“ 1А
Тел:   02 / 987 55 13, 02 / 986 28 61
Факс: 02 / 987 65 14
http://www.vas.bg/

/ Семинари