Вписване в националния регистър за правна помощ

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА
АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩМОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.02.2021г.
СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 10.09.21г.

Заявление по образец N:1
В раздел документи в сайта на АК Ст.Загора

/ Съобщения