График за отдих в почивната база на АК Стара Загора в гр. Черноморец – лято 2019г.