График за отдих в Почивна база на АК-Стара Загора в гр.Черноморец – лято 2020г.

Одобрява следния график за отдих в Почивна база на АК-Стара Загора в гр.Черноморец – лято 2020г.

смяна Дата на пристигане Дата на напускане
1 смяна 15. юни  2020г. 22. юни  2020г.
2 смяна 23 юни 2020г. 30 юни 2020г.
3 смяна 01 юли 2020г. 08 юли 2020г.
4 смяна 09 юли 2020г. 16 юли 2020г.
5 смяна 17 юли 2020г. 24 юли 2020г.
6 смяна 25 юли 2020г. 01 август 2020г.
7 смяна 02 август 2020г. 09 август 2020г.
8 смяна 10 август 2020г. 17 август 2020г.
9 смяна 18 август 2020г. 25 август 2020г.
10 смяна 26 август 2020г. 03 септември 2020г.
11 смяна 04 септември 2020г. 11 септември 2020г.
12 смяна 12 септември 2020г. 19 септември 2020г.
13 смяна 20 септември 2020г. 27 септември 2020г.

Определя вноска за поддръжка и разходи за ползване, както следва:

  • апартамент – 55лв./ден
  • двойна стая –30лв./ден

За периода от 01 юли до 04 септември вкл. не могат да се ползват стаи за непълни смени.

За останалия период се предоста вявъзможност за почивка за по-малко от 7 дни.

Вноска от почиващите за подръжка на паркинг за 1 лек автомобил в двора на базата 15 лева.

Забранява се ползването на паркинга от външни лица, непочиващи в базата.

Запазването на места става единствено срещу заплащане на определените суми за отдиха. При отказ от ползване на базата, заплатените суми не се възстановяват, освен в случаите, в които за освободените места има желаещи, които да ги ползват и същите бъдат заплатени своевременно.

В базата могат да летуват само адвокати, платили членския си внос и ксерокопията от стаята на адвоката до месеца, в който ще почиват.

В базата не се допускат животни.

Стаите се освобождават задължително до 12,00 ч. на обяд.

Забранено е настаняването преди началната дата на смяната.

Записване и заплащане в канцеларията на АК – Стара Загора.

Решението да се обяви на сайта и в канцеларията на колегията. Препис от решението да се изпрати до всички адвокатски колегии.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ!

ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОЧИВНА БАЗА „ЧЕРНОМОРЕЦ“ и ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОЧИВНА БАЗА гр. ЧЕРНОМОРЕЦ

/ Новини