ГРАФИК за отдих в Почивна база на АК-Стара Загора в гр.Черноморец – лято 2021г.

1 смяна – 31 май – 06 юни вкл.
2 смяна – 08 юни – 14 юни вкл.
3 смяна – 16 юни – 22 юни вкл.
4 смяна – 24 юни – 30 юни вкл.
5 смяна – 02 юли – 08 юли вкл.
6 смяна – 10 юли – 16 юли вкл.
7 смяна – 18 юли – 24 юли вкл.
8 смяна – 26 юли – 01 август вкл.
9 смяна – 03 август – 09 август вкл.
10 смяна – 11 август – 17 август вкл.
11 смяна – 19 август – 25 август вкл.
12 смяна – 27 август – 02 септември вкл.
13 смяна – 04 септември – 10 септември вкл.
14 смяна – 12 септември – 18 септември вкл.
15 смяна – 20 септември – 26 септември вкл.

Определя вноска за поддръжка и разходи за ползване, както следва:

• Апартамент – 55лв./ден
• двойна стая –30лв./ден

За периода от 02 юли до 04 септември вкл. не могат да се ползват стаи за непълни смени.

За останалия период се предоставя възможност за почивка за по-малко от 7 дни.

Вноска от почиващите за поддръжка на паркинг за 1 лек автомобил в двора на базата 15 лева.

Забранява се ползването на паркинга от външни лица, непочиващи в базата.

Запазването на места става единствено срещу заплащане на определените суми за отдиха. При отказ от ползване на базата, заплатените суми не се възстановяват, освен в случаите, в които за освободените места има желаещи, които да ги ползват и същите бъдат заплатени своевременно.

В базата могат да летуват само адвокати, платили членския си внос и ксерокопията от стаята на адвоката до месеца, в който ще почиват.

В базата не се допускат животни.

Стаите се освобождават задължително до 12,00 ч. на обяд.

Забранено е настаняването преди началната дата на смяната.

Записване и заплащане в канцеларията на АК – Стара Загора.

Решението да се обяви на сайта и в канцеларията на колегията. Препис от решението да се изпрати до всички адвокатски колегии.

/ Новини