График за отдих в Почивна база на АК – Стара Загора в гр. Черноморец – лято 2022г.

Препис – извлечение

ПРОТОКОЛ № 9
от извънредно заседание на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Стара Загора, проведено на 12.04.2022г.

РЕШЕНИЕ № 82
Одобрява следния график за отдих в Почивна база на АК – Стара Загора в гр. Черноморец – лято 2022г.

Графикът ще намерите ТУК>>

/ Новини