Декларация – становище от Адвокатска колегия Стара Загора

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание Декларация – становище, приета от Общото събрание на колегията, проведено на 28.01.2023 г.

Ще я намерите ТУК>>

/ Новини