Заповед № 283/23.03.2020 г. на и.ф. председателя на ОС-Стара Загора

Заповед № 283/23.03.2020 г. на и.ф. председателя на ОС-Стара Загора относно организация на работния процес по време на епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

Ще я намерите в прикачения файл.

zapoved28323032020.pdf

/ Новини