Застраховка по риска „Професионална отговорност“ за всички адвокати от страната

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На свое заседание, проведено на 13.01.2022г. Висшия адвокатски съвет взе решение да сключи за своя сметка договор за застраховка по риска „Професионална отговорност“ за всички адвокати от страната със ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД („ЗАЕД Булстрад ВИГ“ ЕАД).

Условията ще намерите ТУК>>

Формуляр за заявление ще намерите ТУК>>

Заявленията можете да подавате в канцеларията на АК Стара Загора или на електронна поща : office@ak-sz.eu подписани с квалифициран електронен подпис.

Адвокатски съвет на АК Стара Загора

/ Новини