Застраховка Професионална отговорност на адвокатите за 2023 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

I. На 10.01.2023 г. Висшият адвокатски съвет подписа договора за застраховка „Професионална отговорност“ за 2023 г. със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП““ ЕАД („ЗЕАД Булстрад ВИГ“ ЕАД) със следните параметри:

  1. Срок на застраховката: 1 (една) година, считано от 23.01.2023 г. до 22.01.2024 г.
  2. Застрахователен лимит: 20 000 (двадесет хиляди) лв. за едно събитие и в агрегат.
  3. Присъединяването към полицата се извършва чрез подаване на заявление по приложения образец.
  4. Заявленията на адвокатите се подават до съответната адвокатска колегия, в която адвокатът членува в срок до 22.02.2023 г.
  5. В срок до 24.02.2023 г. всяка адвокатска колегия предоставя на брокера – „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД и на Висшия адвокатски съвет окончателния списък на присъединилите се към полицата адвокати. Списъкът се изготвя по образец (формат „Ексел“ (.xls, .xlsx)) съгласно приложения проект.
  6. За всички адвокати, включили се към полицата преди 01.03.2023 г. срокът на действие на застраховката ще бъде с начална дата 23.01.2023 г., като до 01.03.2023 г. „ЗЕАД Булстрад ВИГ“ ЕАД ще носи риска по застраховката без изготвен списък на присъединените адвокати.

Подробности в прикачените файлове>>

Писмо за застраховки Професионална отговорност на адвокатите за 2023 г.

Заявление-застраховка-по образец

/ Новини