Извлечение от Заповед № 321/09.07.2018 г. на Административния ръководител-председател на Апелативен съд-В.Търново