Конкурс за есе и рисунка за учениците от училищата на територията на Област Стара Загора

Районен съд – Стара Загора съвместно с Адвокатска колегия гр.Стара Загора, ЧСИ Иван Стръмски, ЧСИ Гергана Илчева, Юридически факултет при Бургаски свободен университет с подкрепата на Регионалното управление на образованието – Стара Загора стартират конкурс за есе и рисунка за учениците от училищата на територията на Област Стара Загора в следните категории:

1. Възрастова група „четвърти-девети клас“ – конкурс за есе или рисунка на тема „140 години от приемането на Търновската конституция. Българското възраждане. Райна княгиня – първият знаменосец на свободна България. Значението на символите „Свобода или смърт“, извезани на знамето и ценностите, които възпитават“
2. Възрастова група „десети – дванадесети клас“ – конкурс за есе или рисунка на тема „140 години от приемането на Търновската конституция. Българското възраждане – ценностите, които създава и значението им за съвременна България. Зачитането на законите, като морален избор“.

Участниците могат да подават своите есета на електронен адрес konkurs@rs-stz.bg , а рисунките могат да се подават в регистратурата на РС – Стара Загора в съдебната палата или да се изпращат на адрес: гр. Стара Загора, Бул. М.М. Кусев 33 – Районен съд – Стара Загора. Заедно с творбите участниците трябва да посочат и контакт за обратна връзка, както и класа и училището, в което учат.

Крайна дата за подаване на творбите – 01.04.2019г.
Жури от съдии от Районен съд, художници и журналисти от града ще оценяват творбите.

Обявяване на отличилите се творби и награждаване на техните автори ще се състои в сградата на Съдебната палата в гр.Стара Загора, Бул. М.М. Кусев 33  на  16.04.2019г. от 11,00ч. в зала № 7 /в деня на отворените врати на Районен съд – Стара Загора/ на церемония по случай 140 години от приемането на Търновската конституция.
Всички рисунки, подадени за конкурса ще бъдат подредени в специална галерия на страницата на Районен съд – Стара Загора, като ще бъде дадена възможност за гласуване за определяне на наградата на публиката.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на Районен съд – Стара Загора.

/ Новини