Кръгла маса за обсъждане на проблемите по нелоялното набиране на клиенти, по оказване на безплатна правна помощ и защита, извън случаите регламентирани в ЗА и други форми на дисциплинарни нарушения при упражняване на адвокатската дейност

ДО
АДВОКАТИТЕ – ЧЛЕНОВЕ НА
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

Уважаеми колеги,

Висшият Адвокатски Съвет, създадената към него Комисията за борба с нелоялната конкуренция и Адвокатски съвет на АК-Пловдив като домакин ви канят на кръгла маса за обсъждане на проблемите по нелоялното набиране на клиенти, по оказване на безплатна правна помощ и защита, извън случаите регламентирани в ЗА и други форми на дисциплинарни нарушения при упражняване на адвокатската дейност.

Кръглата маса ще се проведе на 17.02.2020г. от 13:00 часа в град Пловдив, хотел Рамада Пловдив Тримонциум, етаж 5, зала “Пълдин“, с участие на адвокати от АК Пловдив, АК Пазарджик, АК Стара Загора, АК Хасково, АК Кърджали и АК Смолян.
Имате възможност да предоставите информация за установени от вас случаи на адвокатска дейност в противоречие със ЗА, включително и установени случаи на извършване на адвокатска дейност от трети лица.

Може да правите и конкретни предложения за предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на нелоялната конкуренция вътре и извън Адвокатурата, както и предложения за регламентация на рекламата на адвокатската дейност, регламентация и контрол на ел.платформи за правни консултации, електронната страница на адвоката в Интернет и т.н.

Материалите във връзка с проблемите, които ще бъдат обсъждани на кръглата маса са на разположение в канцеларията на Адвокатската колегия. При проявено желаниеот страна на адвокати, материалите могат да им бъдат предоставени на аресите на електронните пощи.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
КОМИСИЯ ПО НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

/ Семинари