Лицензиран достъп до електронното издание на „Право на Европейската конвенция за правата на човека”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предоставяне на лицензиран достъп до електронното издание на „Право на Европейската конвенция за правата на човека”, приложно Ви изпращаме писмо на Висшия адвокатски съвет, в което подробно е обяснен начина на получаване на достъп до изданието.

С оглед на броя на паролите, които са разпределени за АК Стара Загора – 70 бр., Моля всеки, който работи в тази област на правото и желае да му бъде предоставен достъп, да подаде заявление на електронната поща на Колегията или на място в канцеларията, в срок до 27 март 2018г. Поради липса на обективен критерий за разпределяне на паролите между вписаните в АК Стара Загора 425 адвоката, достъп ще получат първите 70 адвоката подали заявление.

Надявам се на Вашата коректност и колегиалност!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС

НА АК СТАРА ЗАГОРА

ЗЛАТИНА ЙОВЧЕВА

/ Новини