Национална практическа конференция

Тема: „Правни аспекти на финансовите корекции и уреждане на вземания, управление на участието на публичните институции в търговски дружества и публично – частни партньорства. Граждански спорове, страни по които са публични институции“

Зала Киев на Парк Хотел Москва, 20 юни 2019, от 10 до 16.30 часа

Подробностите ще намерите ТУК

/ Семинари