На вниманието на адвокатите вписани в НРПП

Уважаеми колеги,

Във връзка с осъществената интеграция между Единната електронна система за правна помощ /ЕЕСПП/ е Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/, предстои провеждане на обучение на адвокати, вписани в НРПП, с оглед стартиране на електронно отчитане на предоставената правна помощ.

Предвид горното, в срок до 31.08.2022г. трябва да се изготвят списъци на адвокатите, които желаят да подават отчети по ЕЕСПП.

Молби със свободен текст за участие в обучението можете да подавате на e-mail адрес cancelaria@ak-sz.eu

/ Съобщения