Нов график за заявка на дела за проучване и преписи

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с летния режим на работа на адвокатската стая – Съдебна палата Стара Загора, обслужваща Окръжен съд, Районен съд и Административен съд се въвежда нов график за заявка на дела за проучване и преписи, считано от 30 юни до 31 август 2018г., а именно:

ЗАЯВКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 11,00 ч.
Подадените заявки се изпълняват от 13,00 ч. до 16,30 ч.

Подадени заявки след 11,00 ч. се изпълняват на следващия ден в периода 13,00 ч. – 16,30 ч.

МОЛЯ за Вашата коректност и уважение към служителите в адвокатската стая и към останалите колеги, които се съобразяват с обявения график.

При неспазване на въведените правила, ще бъде правен отказ за изпълнение на заявките извън графика, за което не носят вина служителите в стаята. Те са длъжни да спазват установения график, за нарушаването на който ще бъдат санкционирани.

Изключения се правят само по дела за „Мерки за неотклонение”.

Телефон за контакти при нужда от предоставяне на делото извън графика – 0887 60 98 30 – адв.Златина Йовчева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС
НА АК СТАРА ЗАГОРА

/ Съобщения