Общото събрание на Адвокатска колегия – Стара Загора НЯМА ДА СЕ ПРОВЕДЕ на 30-31 януари 2021 г.

Уважаеми колеги,

С настоящото съобщение Ви информираме, че Общото събрание на Адвокатска колегия – Стара Загора НЯМА ДА СЕ ПРОВЕДЕ тази събота и неделя 30-31 януари 2021 г.

Същото се отменя и ще се проведе на 24-25 април 2021 г., за което ще получите изрични съобщения, след публикуването на поканата в Държавен вестник.

Председател на АК – стара Загора
адв. Димо Димитров

/ Съобщения