Относно Наредба № 1 на ВАдвС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В изпълнение на решение № 2115/11.10.2019г. на Висшия адвокатски съвет, с което ми е възложено да обобщя направените в заседанията на ВАдвС на 10 и 11 октомври 2019г. и постъпилите писмени предложения във връзка с проблемите с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, моля за вашите писмени становища, мнения и предложения какви мерки да бъдат предприети за изменение на нормативната уредба, касаеща минималните размери на адвокатските възнаграждения и начина на определянето им.

Срок до 27.10.2019г., за да има възможност да бъдат обобщени до 31.10.2019г.

Благодаря ви предварително!

Адвокат Атанас Стоянов
/зам.председател на ВАдвС/

/ Съобщения