Покана за безплатно обучение на адвокати 18-04-2024 г. в ЦОА Кръстю Цончев и zoom

Webinar-18-April

ПОКАНА

за

участие в обучение на адвокати на следните теми:

Практика на ЕСПЧ по дела, свързани с изменението на климата.

Права на децата, пострадали от престъпления

Уважаеми Колеги,

Екипът на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ има удоволствието да Ви покани за участие в провеждането на обучение на адвокати, финансирано по проект ACF 59 от Фонд „Активни граждани България“.

Мероприятието ще се проведе на 18 Април 2024г. от 13:30 до 17:30 часа в „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ и чрез ZOOM платформата.

Лекция 1 ще бъде на тема:
Практика на ЕСПЧ по дела, свързани с изменението на климата.

Лектор Живка Георгиева

Лекция 2 ще бъде на тема:
Права на децата, пострадали от престъпления.
Лектор адв. Диляна Гитева

Обучението се провежда в изпълнение на дейности по проект ACF 59 „Международните правозащитни стандарти на фокус“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани
България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За регистрация за присъствено участие в „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, моля да ни пишете на email:
hrlawyer@blhr.org

За регистрация за участие чрез zoom, моля да следвате линка по-долу:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUrfuCppjksGN0BzQCIxiURopDziuTKknER

ПРОГРАМА>>

/ Семинари