Покана за обучителна среща на тема “ Нови възможности за участие на хора с интелектуални затруднения в съдебни производства“

Уважаеми колеги,

Български център за нестопанско право организира среща за обмяна на опит, посветена на проблемите свързани с участието на хората с интелектуални затруднения в съдебни процедури.

Срещата цели да създаде пространство за дискусия и обмен на идеи по отношение на  българската съдебна практика от гледна точка на експертизи в подкрепа на комуникацията и установяване на волята/желанията и предпочитанията на лица с интелектуални затруднения, както и да се предложат нови възможности за подкрепа участието на тези лица в съдебни производства.

Семинарът ще се проведе на 28 април (петък) 2023г., в Best Boutique Hotel, а водещи ще бъдат Надя Шабани (Директор на БЦНП), адв. Мариета Димитрова (адвокат с дългогодишна практика в съдебни производства, в киото участват хора с увреждания) и Росица Савова (логопед и специален педагог, посредник в комуникацията в съдебни дела).

Бихме искали да Ви поканим да се включите като участник в събитието, както и да сподели интересните и вдъхновяващи практики по подобни дела, които могат да бъдат повод за обмен с други колеги. Срещата ще се проведе за група съдии, адвокати, социални работници от ДСП и експерти от социални услуги и се планира да бъде не по-голяма от 20 човека.

В случай, че решите да се включите, моля регистрирайте се тук.

Консумацията в кафе-паузата и обядът ще бъдат осигурени от БЦНП.

Прилагаме предварителна програма за срещата.

Ще очакваме Вашия отговор,

С уважение

Надя Шабани

БЦНП

/ Семинари