Покана за Редовно Общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия Стара Загора

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия Стара Загора, на основание чл.81 от Закона за адвокатурата във вр. Решение от 11.12.2020г. на ВАдвС и ЗМДВИП /ДВ бр.98/2020г./ свиква Редовно Общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия Стара Загора на 24 и 25.04.2021г. /събота и неделя/ от 09.00ч. в заседателната зала на Адвокатска колегия Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, ул.“Пазарска“ №35. ет.2.

Пълният текст на поканата ще намерите ТУК>>

/ Новини