Покана за семинар

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Организират съвместно семинар на

 

ТЕМА

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ ОТ НАСЛЕДСТВО – СЪЩНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ ИНСТУТИ И АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ТЯХ“

Лектор: адв. Венцислав Л. Петров от Софийската адвокатска колегия

Дата и място на провеждане:

21. 04.2018г. в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35 – Семинарна зала на АК – Стара Загора

 

9. 30 – 11, 00 часа – Обща характеристика на възстановяването на запазена част. Процесуални средства. Активна и пасивна легитимация. Срок за упражняване на правото. Начало на срока. Възстановяване при накърняване чрез универсално завещателно разпореждане.

11,00 – 11, 15ч. – Кафе – пауза

11,15 – 12,30 ч. – Възстановяване при накърняване чрез завет или дарение. Възстановяване при завет или дарение на един недвижим имот (чл. 36 ЗН).

12,30 – 13,30 ч. – Обедна почивка

13,30 – 15, 00 ч. – Възстановяване при накърняване чрез завет на плодоползване или на пожизнена рента. Искът по чл. 37 ЗН.

15,00 – 15,15ч. – Кафе – пауза

15,15 – 16,45ч. – Проблеми при възстановяване на запазена част при наследяване с международен елемент.

/ Семинари