ПОКАНА

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия Стара Загора, на основание чл.81, ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия Стара Загора на 26 и 27.01.2019г.

Пълния текст на поканата ще намерите в ТОЗИ ФАЙЛ

/ Новини