Полица „Професионална отговорност“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Присъединилите се към подписаната от ВАдвС полица „Професионална отговорност“ могат да получат издадените индивидуални сертификати от канцеларията на АК Стара Загора.

Уведомяваме Ви, че при установени несъответствия или грешки, трябва незабавно да уведомите администриращия полицата брокер „Застрахователен брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД за отстраняването им на ел.адреси: office@bigcom.eu; botova@bigcom.eu.

Адвокатски съвет на АК Стара Загора

/ Съобщения