Практически аспекти на приложението на институтите на давността и реабилитацията по НК. Актуални проблеми, свързани с измененията в НПК

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Организират съвместно семинар на

ТЕМА Практически аспекти на приложението на институтите на давността и реабилитацията по НК. Актуални проблеми, свързани с измененията в НПК

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев – член на ВСС

Дата и място на провеждане: 29.11.2019г. в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35 – Семинарна зала на АК – Стара Загора

9,00 часа -10, 45 часа  –  Давност. Съдебна практика. Дискусия.

10,45 часа – 11,00 часа  – кафе – пауза

11,00 часа -12, 45 часа – Реабилитация

12,45 часа – 13, 45 часа – обедна почивка

13, 45 часа – 15, 30 часа – Дискусия по актуалните изменения в НПК.

/ Семинари