Предстоящи обучения

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
и Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

Ви канят на предстоящи обучения:

На 18-19.10.2019 г. (петък и събота) на тема: “ Трансгранично връчване на книжа и снабдяване с изпълнителни титули. Събиране на вземания от чужбина“ с лектор доц. д-р Боряна Мусева.

На 08.11.2019 г. (петък) на тема: „Промените в АПК „ с лектор: съдия Таня Куцарова (ВАС).

/ Семинари