ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ 2024 Г.

ЯНУАРИ

 

 1. Дата на провеждане: 15.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Неоснователно обогатяване. Видове кондикционни искове – практически аспекти“ – I част

Лектор: съдия Красимир Машев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82024372021?pwd=elRnM2RFdlhhTmQwQVdhTzVSM3kyUT09

Meeting ID: 820 2437 2021

Passcode: 359646

 

 1. Дата на провеждане: 16.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Неоснователно обогатяване. Видове кондикционни искове – практически аспекти“ – II част

Лектор: съдия Красимир Машев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/81845565755?pwd=bEZWcHVMczVNcEl2RC9NNm9OSzl6Zz09

Meeting ID: 818 4556 5755

Passcode: 119844

 

 1. Дата на провеждане: 17.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Престъпления против половата неприкосновеност преглед на съдебната практика“ – I част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84733391590?pwd=WkRXMXpIRmpCMS9IUm1MaGlXaEpRZz09

Meeting ID: 847 3339 1590

Passcode: 122294

 

 1. Дата на провеждане: 18.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Финансиране чрез емитиране на акции. Публични дружества и дружества на BEAM“

Лектор: адвокат д-р Виктор Токушев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/81851856634?pwd=ZENWdjF5NVlVM0EvcU40Y2xSRXQ0Zz09

Meeting ID: 818 5185 6634

Passcode: 301962

 

 1. Дата на провеждане: 19.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Престъпления против половата неприкосновеност преглед на съдебната практика“ – II част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/86305328405?pwd=Z3lqcUxldE1TVkVIbE9kQ09jT3g0UT09

Meeting ID: 863 0532 8405

Passcode: 787893

 

 1. Дата на провеждане: 22.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Умението да преговаряш ефективно“

Лектор: адвокат Дима Александрова

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

 1. Дата на провеждане: 23.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Проблеми на исковата защита: видове искове и особености при предявяването им“

Лектор: адвокат д-р Анастас Пунев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/88349511570?pwd=QjVVU1Q5V2c1VXMvNEFQOE02TFFGdz09

Meeting ID: 883 4951 1570

Passcode: 907800

 

 1. Дата на провеждане: 24.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Измененията в Закона за авторското право и сродните му права“

Лектор: адвокат Ана Лазарова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84252199821?pwd=enhmcHpkR1V4ZGhRRzd4c3hCQjh0dz09

Meeting ID: 842 5219 9821

Passcode: 435774

 

 1. Дата на провеждане: 25.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „НЛП комуникационни техники. Как да се превърнем в по-добра версия на себе си?“

Лектор: проф. д-р Даниела Илиева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

 1. Дата на провеждане: 29.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД“

Лектор: адвокат д-р Борислав Ганчев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82920454403?pwd=Q1UrcWxQVTdnT0RjWGVQRTJtVnB0Zz09

Meeting ID: 829 2045 4403

Passcode: 948771

 

 1. Дата на провеждане: 30.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Измененията от 2023 г.  в производството по несъстоятелност – ДВ  бр. 66 от 1 август 2023 г.“

Лектор: проф. д-р Валентина Попова – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84275224616?pwd=RHlkSHY1djlieThuSTVUajdZNTEzZz09

Meeting ID: 842 7522 4616

Passcode: 680211

 

 1. Дата на провеждане: 31.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Материалноправни и процесуалноправни аспекти на дела, свързани с потребителски кредити (преглед на практиката на националните съдилища и на Съда на ЕС)“ – I част

Лектор: съдия Константин Кунчев

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

ФЕВРУАРИ

 

 1. Дата на провеждане: 01.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Материалноправни и процесуалноправни аспекти на дела, свързани с потребителски кредити (преглед на практиката на националните съдилища и на Съда на ЕС)“ – II част

Лектор: съдия Константин Кунчев

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

Подбор на участници в безплатен онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на български език на тема: „Етика за адвокати, съдии и прокурори“

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 30 участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Етика за адвокати, съдии и прокурори“ (Ethics for lawyers, judges and prosecutors), който ще започне на 25 януари 2024 г. и ще продължи около 6 седмици. Необходимо е владеене на английски език за откриващия семинар (за част от презентациите), а останалата част от курса ще бъде на български език.

Откриващият семинар ще се проведе на 25.01.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., в онлайн формат, съобразно програмата в приложения по-долу файл. След провеждането му учебните материали ще бъдат качвани в платформата на HELP и всеки участник ще може да се запознава с тях колкото и когато има възможност. Участието в курса е напълно безплатно.

Тези от Вас, които проявяват интерес и желаят да участват, следва да изпратят своите три имена, изписани на латиница, е-поща и CV на е-поща coa@abv.bg в срок до 19.01.2024 г.

След записването и одобрението на участниците, всеки ще получи на посочения от него е-mail информация за регистрация за участие в курса, както и за онлайн откриващия семинар, който ще се състои на 25.01.2024 г. (четвъртък) от 13:00 ч. до 16:00 ч.

На успешно завършилите курса ще бъде издаден сертификат от програма HELP на Съвета на Европа. Курсът е особено препоръчителен за новоприети адвокати и младши адвокати. В него могат да се включат също и студенти по право, както и завършили и практикуващи юристи, проявяващи интерес по темата. Курсовете по програмата на Съвета на Европа за обучение на юридически специалисти по права на човека са интерактивни, достъпни и не се изисква предварителна експертиза от страна на участниците в посочената материя.

Подбор на участници в безплатни обучения на тема: „Достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото“, организирани от Центъра за изследване на демокрацията

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията, организира подбор на около 60 участници в онлайн/присъствени обучения на тема: „Достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото“.

Обученията ще се съсредоточат върху четири тематични области: независимост на съдебната власт и достъп до правосъдие, прозрачност и борба с корупцията, свобода на медиите, включително дигиталните медии, и гражданско участие.

Обученията са безплатни и ще се проведат през първата половина на 2024 г., като ще има възможност както за присъствено, така и за онлайн обучение. Присъствените обучения ще се провеждат в България, Унгария, Полша, Румъния и Гърция, като разходите по участие се покриват от организаторите.

Тези от Вас, които проявяват интерес и желаят да участват, следва да изпратят своите три имена, изписани на латиница, е-поща и CV на е-поща coa@abv.bg в срок до 19.01.2024 г.

След записването и одобрението на участниците, всеки ще получи на посочения от него е-mail информация за регистрация за участие и програма за обучението.

Курсът е особено препоръчителен за новоприети адвокати и младши адвокати.

Безплатен достъп до записите от проведените уебинари на Европейската фондация на адвокатите

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Европейската фондация на адвокатите предоставя безплатен и свободен достъп до проведените през изминалата година уебинари на английски език по следните теми:

 • Украйна и Международният наказателен съд – ролята на адвокатите;
 • Ролята на адвокатите във връзка с подаването на сигнали в рамките на ЕС;
 • Наблюдението и влиянието на модерните шпионски софтуери върху фундаменталните права;
 • Влиянието на климатичните промени върху адвокатската дейност;
 • Изкуственият интелект и адвокатите;
 • SLAPP делата и адвокатите;
 • Приложението на практиката на ЕСПЧ на национално ниво.

Всички записи са налични тук: https://www.youtube.com/@EULawyersFoundation

/ Семинари