ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ 2024 Г.

ФЕВРУАРИ

 1. Дата на провеждане: 06.02.2024 г. от 12:30 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Новите промени в Закона за управление на етажната собственост“

Лектор: проф. д.н. Стоян Ставру – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 1. Дата на провеждане: 02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Престъпления против половата неприкосновеност преглед на съдебната практика“ – I част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/86546420447?pwd=ajBNSzRCUk5LNFpWazQrMXJZcko0Zz09

Meeting ID: 865 4642 0447

Passcode: 660411

 1. Дата на провеждане: 02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Престъпления против половата неприкосновеност преглед на съдебната практика“ – II част

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/83328013517?pwd=dmd1T3dVVmU3NWF1VnY1RmQ5OVMzZz09

Meeting ID: 833 2801 3517

Passcode: 816084

 1. Дата на провеждане: 02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор –  I част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА и след предварително записване!

 1. Дата на провеждане: 02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор –  II част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА и след предварително записване!

 1. Дата на провеждане: 02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор –  III част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА и след предварително записване!

 1. Дата на провеждане: 12.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Защита чрез обжалване действията на съдебния изпълнител. Обжалване на разпределението и Тълкувателно решение № 2 от 22.11.2022 г. на ВКС по т. д. № 2/2021 г., ОСГТК“

Лектор: проф. д-р Валентина Попова – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84732216566?pwd=UldSLzJONGpxaWxrOVg5TW1YcHZiUT09

Meeting ID: 847 3221 6566

Passcode: 089599

 1. Дата на провеждане: 13.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Защита при материалноправна незаконосъобразност на изпълнителния процес“

Лектор: проф. д-р Валентина Попова – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/85438427200?pwd=MTVWMDlXMzZKUTdZRzFuM21Pb2xZdz09

Meeting ID: 854 3842 7200

Passcode: 908577

 1. Дата на провеждане: 15.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Авторското право и изкуственият интелект – правни предизвикателства“

Лектор: адвокат Ана Лазарова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87168955296?pwd=SThWdmIrMkhHYVpqbjFOaUpwSlk3UT09

Meeting ID: 871 6895 5296

Passcode: 154776

 1. Дата на провеждане: 16.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Изкуствен интелект – съществуваща и предстояща регулация. Отговорност на създателите, преработващите и ползвателите. Права на потребителите. Режим на данните, захранващи интелекта. Права по отношение на обекта. Цифровите платформи и изкуствения интелект. ИИ в работата на адвоката“

Лектор: адвокат Жулиета Мандажиева

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82250615680?pwd=T3I5cEVtbVJnUFByZUVlaU05b1lWQT09

Meeting ID: 822 5061 5680

Passcode: 077570

 1. Дата на провеждане: 02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор –  IV част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА и след предварително записване!

 1. Дата на провеждане: 02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор –  V част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА и след предварително записване!

 1. Дата на провеждане: 02.2024 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Съвместно с АК София

Тема: Курс за придобиване на правоспособност като медиатор –  VI част

Лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и адв. Десислава Монева

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА и след предварително записване!

 1. Дата на провеждане: 19.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Изпълнение на облигационните задължения. Субекти на изпълнението. Предмет на изпълнението. Време на изпълнението. Местоизпълнение. Доказване на изпълнението. Преглед на съдебната практика“

Лектор: съдия Калина Анастасова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89027798454?pwd=K1RjelMvbFJRZUZJeFNwdmdsQXB5UT09

Meeting ID: 890 2779 8454

Passcode: 828910

 1. Дата на провеждане: 20.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Неизпълнение. Правна същност. Видове и форми на неизпълнението. Последици от неизпълнението. Преглед на съдебната практика“

Лектор: съдия Калина Анастасова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89645942391?pwd=UzY0d01ZUk1CdDZWTG1jUE9jUW05QT09

Meeting ID: 896 4594 2391

Passcode: 862410

 1. Дата на провеждане: 21.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Дружеството с ограничена отговорност след Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. по тълк. д. № 1/2020 г., ОСТК, ВКС“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/81859338871?pwd=bmtBMllTRy9LQTJUakhTa1UzbnFxdz09

Meeting ID: 818 5933 8871

Passcode: 124351

 1. Дата на провеждане: 23.02.2024 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч. в хотел „София Балкан Палас“

Конференция на тема: „Задължителната сила на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз за националните съдилища“

Събитието ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА!

 1. Дата на провеждане: 26.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Измененията в Закона за авторското право и сродните му права“ – продължение

Лектор: адвокат Ана Лазарова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82322271233?pwd=amhiVkJIKzFDRTRnVEZubFJNeTJUUT09

Meeting ID: 823 2227 1233

Passcode: 069198

 1. Дата на провеждане: 27.02.2024 г. от 09:30 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Въпроси на правната помощ. Преглед на актуалната практика на Върховния касационен съд“

Лектор: проф. д.н. Стоян Ставру – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 1. Дата на провеждане: 29.02.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Адвокатското представителство при преговори и в процедура по медиация“

Лектор: адвокат Дима Александрова

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Европейската фондация на адвокатите (ELF), съвместно със Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE), организира безплатен уебинар, свързан с новото законодателство на ЕС в сферата на противодействието срещу изпирането на пари, както и относно общите насоки към адвокатите, който ще се проведе на 26.02.2024 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. българско време в Zoom, като е необходима предварителна регистрация чрез линка в приложената програма (моля, кликнете върху текста).

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, съвместно със Софийската адвокатска колегия, ще проведе Курс по медиация с лектори: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, и Десислава Монева – адвокат от САК и медиатор в ЦСМ към СРС и СГС на следните дати:

– първа част: 9, 10 и 11 февруари 2024 г.;

-втора част 16, 17 и 18 февруари 2024 г.

Занятията са с продължителност от 09:00 ч. до 18:00 ч., като в края на обучението се полага изпит. Предвидени са и тестове след всяко от двете нива на обучение. На успешно завършилите участници се издава сертификат, с който могат да се впишат в Единния регистър на медиаторите към МП.

Таксата самоучастие е 310 лв.

Местата са ограничени!

За записване: към Софийската адвокатска колегия на тел. 02/9048015, както и на е-поща: register@sak-sas.bg

/ Семинари