ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ ПРЕЗ М. МАЙ 2024 Г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме за предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ през м. май 2024 г. Семинарите се провеждат в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4, ЦОА „Кръстю Цончев“.

Чрез линковете към всеки семинар можете да се запишете за присъствено участие или онлайн (чрез линк в Zoom; за хибридните обучения). Необходимо е да кликнете върху бутона „Записване“, да въведете Вашия личен адвокатски номер и да следвате указанията.

ВНИМАНИЕ! За да може Вашето участие да бъде отразено правилно и да имате възможност да изтеглите автоматично генериран сертификат за участие, следва да сте се регистрирали предварително чрез бутона „записване“ на нашия сайт – както за присъствено, така и за онлайн участие.

Всички семинари са в хибриден формат и ще се излъчат чрез платформата Zoom (с изкл. на семинарите на 08, 09, 23 и 31 май, които ще са само в присъствен формат).

 

МАЙ

 

 1. Дата на провеждане: 07.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Уебинар на английски език на Комисията по семейно право и на Комисията по медиация на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) на тема: „Семейна медиация и трансгранични ефективни решения“

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/81326078749?pwd=b2dEeW0wWGIxWE9HQlBQV0YzMWRyQT09

Meeting ID: 813 2607 8749

Passcode: 061047

 

 1. Дата на провеждане: 08.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Усъвършенстване на медиационните техники и комуникация“ – I част

Лектор: адвокат Десислава Монева – медиатор в ЦСМ към СРС и СГС

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

 1. Дата на провеждане: 09.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Усъвършенстване на медиационните техники и комуникация“ – II част

Лектор: адвокат Десислава Монева – медиатор в ЦСМ към СРС и СГС

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

 1. Дата на провеждане: 10.05.2024 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Актуални практически проблеми по приложението на ЗОДОВ – по отношение отговорността на прокуратурата и съда за причинени вреди на гражданите и юридическите лица от незаконосъобразни действия и бездействия на органите на съдебната власт. Фактически състав

Лектор: съдия Красимир Машев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/83952571963?pwd=WUo3dmU3TE1tallhMXI0eWNaTitwZz09

Meeting ID: 839 5257 1963

Passcode: 582080

 

 1. Дата на провеждане: 14.05.2024 г. от 09:30 ч. до 17:30 ч.

Тема: „Достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото“ – I част (съвместно с Центъра за изследване на демокрацията)

Лектори: доц. д-р Христо Христев – адвокат от САК, адв. Иглика Василева и адв. Ася Манджукова

Семинарът ще се проведе само в онлайн формат!

Линк за Zoom участие:

       https://us06web.zoom.us/j/89985461706?pwd=4QsQjPZb9FGaRXrf30EtEQCbmrTwp1.1     

 

 1. Дата на провеждане: 15.05.2024 г. от 09:30 ч. до 18:00 ч.

Тема: „Достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото“ – II част (съвместно с Центъра за изследване на демокрацията)

Лектори: адв. Андрей Янкулов, адв. Александър Кашъмов, адв. София Разбойникова и адв. Диляна Гитева

Семинарът ще се проведе само в онлайн формат!

Линк за Zoom участие:

       https://us06web.zoom.us/j/89396788883?pwd=M9mBGLHAQ0v0hMKgOhfiPKVFSZl8lo.1     

 

 1. Дата на провеждане: 22.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Установителни искове за установяване на факти с правно значение“

Лектор: съдия Михаил Малчев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/85800025805?pwd=RG1xTDl5WlVVRFJVVmZ6Ti9rc0RUZz09

Meeting ID: 858 0002 5805

Passcode: 856788

 

 1. Дата на провеждане: 23.05.2024 г. от 09:30 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Защитата на владението в актуалната практика на Върховния касационен съд“

Лектор: проф. д.н. Стоян Ставру – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

 1. Дата на провеждане: 27.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Дружество с променлив капитал“

Лектор: адвокат Александър Кацарски

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/83262559457?pwd=RXB3SzVUV3ZKM2xCanI5emRKaEx1dz09

Meeting ID: 832 6255 9457

Passcode: 056789

 

 1. Дата на провеждане: 28.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Промените в производството по несъстоятелност и стабилизация“

Лектор: адвокат Александър Кацарски

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/88055669996?pwd=amxWVG9FS2p1VzJRVUZtb2h5MVFBdz09

Meeting ID: 880 5566 9996

Passcode: 783001

 

 1. Дата на провеждане: 29.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Измененията в Част VII на ГПК относно производствата по граждански дела с международен елемент“

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82690883937?pwd=T2hKcUUzbUpSWE1mRU9GWUlSajkvdz09

Meeting ID: 826 9088 3937

Passcode: 926233

 

 1. Дата на провеждане: 30.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Подкуп – преглед на съдебната практика“

Лектор: съдия Валя Рушанова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89191411152?pwd=NzNVS21UZlF6dFp5ZGdGYVVpcEZ6QT09
Meeting ID: 891 9141 1152
Passcode: 384511

 

 1. Дата на провеждане: 31.05.2024 г. от 16:00 ч. до 17:30 ч.

Тема: Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – V част

Лектор: Джоел Брайънт, Държавен департамент, САЩ

Семинарът ще се проведе на английски език и само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че имате възможност да кандидатствате за получаване на стипендии по програмата за стипендии на адвокати, съдии и прокурори на Академията по европейско право (ERA).

Стипендиите се отпускат само за едно събитие и ако вече сте кандидатствали и получили предходна стипендия, няма как да се възползвате отново от тази възможност.

Кандидатите трябва да подадат онлайн заявление, в което да посочат как курсът би бил подходящ за тяхната правна практика и защо не могат да покрият разходите за участие.

Одобрените кандидати ще бъдат помолени да представят отчет за това как са използвали стипендията в осъществяване на своята практическа дейност.

Стипендията може да покрива един или всички от следните разходи:

 • таксите за участие;
 • пътни разходи;
 • настаняване по време на събитието.

Повече информация относно стипендиантската програма, критериите и сроковете можете да откриете тук: https://era-comm.eu/era-scholarship/applicants/


Уважаеми колеги,

В периода 14 май – 30 юни 2024 г. Националният институт на правосъдието (НИП), с подкрепата на Програма HELP на Съвета на Европа, организира електронно дистанционно обучение на тема „Етика за съдии, прокурори и адвокати” за смесена група от магистрати и адвокати, като отправя покана за участие към адвокати. Обучението е разработено въз основа на материали на програма HELP, адаптирани към националното законодателство и практика и осигурява систематичен преглед на етичните стандарти, които регулират поведението на представителите на посочените юридически професии, в контекста на основните международни и европейски инструменти в тази област и относимата практика на ЕСПЧ, Съда на ЕС, Върховния административен съд, професионалните и институционалните организации с компетентност в областта.

Обучителните материали към курса са изготвени в сътрудничество със Секретариата на Венецианската комисия, Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ), Консултативните съвети на европейските съдии и прокурори (CCJE и CCPE) и Регистратурата на ЕСПЧ и са насочени към подобряване разбирането и прилагането, от страна на съдиите, прокурорите, следователите и адвокатите, на разработените професионални инструменти в областта и ефективно справяне с етичните предизвикателства, при изпълнение на служебните им задължения. Повече информация за предметния обхват и съдържанието на обучението можете да откриете тук.

Регистрацията за желаещите да се включат е отворена до 12:00 ч. на 13.05.2024 г. в платформата ИСУПО на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1930   (необходимо е използването или създаването на личен профил).

Курсът ще се проведе посредством електронната обучителна платформа на НИП и ще започне с откриваща онлайн среща на 14 май 2024 г. В рамките на срещата ще се разгледат професионалните стандарти за етично поведение на Съвета на Европа, както и въпроси, свързани със съдържателните, методологическите и организационните аспекти на курса.

Обучението се организира в изпълнение на проект „Съдебно обучение по проблеми на върховенството на закона и основните права”, осъществяван от Съвета на Европа с подкрепата на програма „Правосъдие” на ЕС. Целевата група са съдии, прокурори, следователи и адвокати.

Лице за контакт: Димитър Митев, тел. 02 9359 163; ел. поща: d.mitev@nij.bg


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Европейската фондация на адвокатите (ELF), съвместно със Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE), организира второ издание на безплатния уебинар, свързан с новото законодателство на ЕС в сферата на противодействието срещу изпирането на пари, както и относно общите насоки към адвокатите, който ще се проведе на 29.05.2024 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. българско време в Zoom, като е необходима предварителна регистрация чрез линка в приложената програма.

/ Семинари