Предстоящи семинари в Центъра за обучение на адвокати „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ през м.януари 2023 г.

ЯНУАРИ

  1. Дата на провеждане: 16.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Ипотечно кредитиране. Лични обезпечения при договорите за кредит. Защита на кредитора, длъжника и третото лице, обезпечаващо изпълнението на чужд дълг. Нова тълкувателна и казуална практика на ВКС във връзка с предсрочната изискуемост, законните и договорните лихви при договорите за банков кредит“ – I част

Лектор: съдия Красимир Машев

Линк за Zoom участие:

Topic: “Ипотечно кредитиране” – I част

Time: Jan 16, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87511481334?pwd=YXNNakt3T01pQnkwSEdZZ1Q0aXVCQT09

Meeting ID: 875 1148 1334

Passcode: 470919

 

  1. Дата на провеждане: 17.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Ипотечно кредитиране. Лични обезпечения при договорите за кредит. Защита на кредитора, длъжника и третото лице, обезпечаващо изпълнението на чужд дълг. Нова тълкувателна и казуална практика на ВКС във връзка с предсрочната изискуемост, законните и договорните лихви при договорите за банков кредит“ – II част

Лектор: съдия Красимир Машев

Линк за Zoom участие:

Topic: “Ипотечно кредитиране” – II част

Time: Jan 17, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87853426806?pwd=M3hVSzBpWCtkVTUyRTh3QTYyWjdGZz09

Meeting ID: 878 5342 6806

Passcode: 135094

 

  1. Дата на провеждане: 18.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Приемане на наследство“

Лектор: доц. д-р Венцислав Л. Петров – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Приемане на наследство“

Time: Jan 18, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84842473769?pwd=d0oxSlo5eHZmcjNOalRlN3BITVdJUT09

Meeting ID: 848 4247 3769

Passcode: 038509

 

  1. Дата на провеждане: 19.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Производство по търговски спорове“

Лектор: гл. ас. д-р Борислав Ганчев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Производства по търговски спорове“

Time: Jan 19, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81479786164?pwd=YnM5bFl5a1kyQS9acVpXMVZ2cTVEdz09

Meeting ID: 814 7978 6164

Passcode: 046151

 

  1. Дата на провеждане: 20.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актът за цифровите услуги и актът за цифровите пазари – как ще се промени работата на платформите и взаимодействието на бизнеса и потребителите с тях? Какви проблеми се адресират? Какви решения се търсят?“

Лектор: адвокат Жулиета Мандажиева

Линк за Zoom участие:

Topic: „Актът за цифровите услуги и актът за цифровите пазари“

Time: Jan 20, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89843292458?pwd=SUc1cEdQakNLVkFaTmN6UHE2RkRhdz09

Meeting ID: 898 4329 2458

Passcode: 322928

 

  1. Дата на провеждане: 24.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Документни престъпления по НК – практически аспекти“

Лектор: съдия Владимир Астарджиев

Линк за Zoom участие:

Topic: „Документни престъпления по НК – практически аспекти“

Time: Jan 24, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84046432797?pwd=Z29GdVZNK2V4WFZyQ1JYMW1zWVNiQT09

Meeting ID: 840 4643 2797

Passcode: 488838

 

  1. Дата на провеждане: 25.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Участие на адвокатите при медиация по семейноправни спорове“

Лектори: адвокат Албена Пенова и адвокат Йорданка Бекирска

Линк за Zoom участие:

Topic: „Участие на адвокатите при медиация по семейноправни спорове“

Time: Jan 25, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88149428992?pwd=dEJydjBLT1oycWhrSjFRZlRtM09jdz09

Meeting ID: 881 4942 8992

Passcode: 821328

 

  1. Дата на провеждане: 26.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Етажна собственост“ – I част

Лектор: доц. д-р Стоян Ставру – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

  1. Дата на провеждане: 27.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Етажна собственост“ – II част

Лектор: доц. д-р Стоян Ставру – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

  1. Дата на провеждане: 30.01.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Общият иск за неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД – практически проблеми“

Лектор: гл. ас. д-р Ирина Богданова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Общият иск за неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД – практически проблеми“

Time: Jan 30, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89874992496?pwd=ci9Cd29BWFpDRzNVYnkwTEFaMSs4QT09

Meeting ID: 898 7499 2496

Passcode: 215155

/ Семинари