Предстоящи семинари в Центъра за обучение на адвокати „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ през м.март 2023г.

МАРТ

 

 1. Дата на провеждане: 07.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“

Лектор: адвокат Елеонора Матеина

Линк за Zoom участие:

Topic: „Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“

Time: Mar 7, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83961123508?pwd=NEtFQjJmVDRqaVlGT2JJY1laZXNmdz09

Meeting ID: 839 6112 3508

Passcode: 974991

 

 1. Дата на провеждане: 08.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Права на добросъвестния и на недобросъвестния владелец (относно подобрения, необходими разноски, ползване на вещта, граждански и естествени плодове)“

Лектор: доц. д-р Венцислав Л. Петров – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

 1. Дата на провеждане: 10.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Организирана престъпна група – теория и практика“

Лектор: съдия Пламен Дацов

Линк за Zoom участие:

Topic: „Организирана престъпна група – теория и практика“

Time: Mar 10, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82963125527?pwd=S2tLL2psekNabVp2Z2dHaUY5MllTQT09

Meeting ID: 829 6312 5527

Passcode: 068325

 

 1. Дата на провеждане: 13.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Промени в АПК. Актуална тълкувателна практика на ВАС“

Лектор: съдия Любка Петрова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Промени в АПК. Актуална тълкувателна практика на ВАС“

Time: Mar 13, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81461454966?pwd=MWY4WUpzaWR3bTB6Z2lwemtNY1B6UT09

Meeting ID: 814 6145 4966

Passcode: 600250

 

 1. Дата на провеждане: 14.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Брачен договор. Защита на взискателя и на съпруга недлъжник. Преглед на съдебната практика“ –  I част

Лектор: съдия Стилияна Григорова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Брачен договор. Защита на взискателя и на съпруга недлъжник. Преглед на съдебната практика“ –  I част

Time: Mar 14, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89055055929?pwd=UFdPcURGTmMxakZVeldrQXdObTFFdz09

Meeting ID: 890 5505 5929

Passcode: 342028

 

 1. Дата на провеждане: 15.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Брачен договор. Защита на взискателя и на съпруга недлъжник. Преглед на съдебната практика“ –  II част

Лектор: съдия Стилияна Григорова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Брачен договор. Защита на взискателя и на съпруга недлъжник. Преглед на съдебната практика“ –  II част

Time: Mar 15, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87624040836?pwd=TDR5d1ZQa3JoY0NiaEhoamR2QmhCdz09

Meeting ID: 876 2404 0836

Passcode: 210508

 

 1. Дата на провеждане: 16.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Основни реторически умения на адвоката“

Лектор: гл. ас. д-р Тихомир Рачев – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

 1. Дата на провеждане: 20.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Искане за използване на специални разузнавателни средства. Закон за адвокатурата и прилагане на специални разузнавателни средства“

Лектор: д-р Огнян Стоичков

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

 1. Дата на провеждане: 21.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Международни стандарти за правата на децата.  Роля и отговорности на полицейските служители, свързани с правата на децата“

Лектор: адвокат Владислава Дойчинова

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

 1. Дата на провеждане: 22.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Гражданска отговорност за вреди – практически аспекти“ – I част

Лектор: съдия Калина Анастасова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Гражданска отговорност за вреди – практически аспекти“ – I част

Time: Mar 22, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83840464929?pwd=U0h2N0xYT0RqdjJ6U3F6YStHblZiQT09

Meeting ID: 838 4046 4929

Passcode: 476189

 

 1. Дата на провеждане: 23.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Гражданска отговорност за вреди – практически аспекти“ – II част

Лектор: съдия Калина Анастасова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Гражданска отговорност за вреди – практически аспекти“ – II част

Time: Mar 23, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83061948634?pwd=QXpPL3ZwS2V0V1pCL1Yyb3Vsdlc3Zz09

Meeting ID: 830 6194 8634

Passcode: 162669

 

 1. Дата на провеждане: 24.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Новите промени в Закона за устройство на територията, обн. в ДВ, бр. 6/20.01.2023 г.“

Лектор: адвокат Валентина Бакалова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Новите промени в Закона за устройство на територията, обн. в ДВ, бр. 6/20.01.2023 г.“

Time: Mar 24, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83931431283?pwd=ZEFzQ0ZXNGVyUEVqL3Q5U2tsMU9QQT09

Meeting ID: 839 3143 1283

Passcode: 972155

 

 1. Дата на провеждане: 27.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Индивидуализация на наказанията“

Лектор: съдия Светла Букова

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

 1. Дата на провеждане: 28.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Новите изменения в ЗАНН“ – I част

Лектор: проф. д-р Димитър Костов

Линк за Zoom участие:

Topic: „Новите изменения в ЗАНН“ – I част

Time: Mar 28, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86715915958?pwd=TmFJdlpPOFZNbStDZTJNZktsWEZ3QT09

Meeting ID: 867 1591 5958

Passcode: 144030

 

 1. Дата на провеждане: 29.03.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Новите изменения в ЗАНН“ – II част

Лектор: проф. д-р Димитър Костов

Линк за Zoom участие:

Topic: „Новите изменения в ЗАНН“ – II част

Time: Mar 29, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84505441941?pwd=aGFUSzVGY3h3eHFRaDBJTEVuZWlpdz09

Meeting ID: 845 0544 1941

Passcode: 149141

 

 1. Дата на провеждане: 30.03.2023 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Кръгла маса: „Промени в Закона за медиацията – предизвикателства и практически аспекти“

Линк за Zoom участие:

Topic: Кръгла маса: „Промени в Закона за медиацията – предизвикателства и практически аспекти“

Time: Mar 30, 2023 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89191229846?pwd=Q2poeHpFZXo2ZnR0RXk4Y2FrUll0dz09

Meeting ID: 891 9122 9846

Passcode: 357503

/ Семинари