Предстоящи семинари в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ през м. ноември 2023 г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме за предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ през м. ноември 2023 г. Семинарите се провеждат в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4.


Чрез линковете в настоящото писмо можете да се регистрирате за ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ. Ако желаете да се включите онлайн, под всеки хибриден семинар ще откриете линк за участие чрез платформата Zoom, като не е необходимо предварително записване за онлайн участие. В случай че желаете да Ви се издаде удостоверение за онлайн участие в семинар, следва да потвърдите Вашето участие чрез линк, който ще бъде поставен в чата след започване на всеки един от хибридните семинари.

Всички семинари са в хибриден формат и ще се излъчат чрез платформата Zoom, с изключение на 02, 21 и 29.11.2023 г., които ще бъдат само в присъствен формат.

НОЕМВРИ


Дата на провеждане: 02.11.2023 г. от 12:30 ч. до 17:30 ч.

Тема: „Нови промени в Закона за устройство на етажната собственост“

Лектор: проф. дн Стоян Ставру – адвокат от САК
Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!


Дата на провеждане: 06.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Прекратяване на правната помощ в досъдебното и в съдебното производство – дискусия“

Лектор: адвокат Калина Петрова
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/87895496640?pwd=bGwwRHhSR0NvTFoxb01FU2FvNFpUZz09
Meeting ID: 878 9549 6640
Passcode: 338057


Дата на провеждане: 07.11.2023 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Вътрешнонационално и международно отвличане на дете от родител без/със знанието и съгласието на другия родител“ – хибриден семинар на английски език, организиран от Комисията по семейно право на Федерацията на европейските адвокатури (FBE)

Лектори: адвокат Йорданка Бекирска – президент на Комисията по семейно право на FBE (България), адвокат Клеменс Брасенс (Франция), адвокат Моник Стенгел (Франция), адвокат Нуно Кардозо-Рибейро – (Португалия), адвокат Ванеса Ндумбе (Швейцария) и адвокат Каролина Марин Педреньо (Обединено кралство)
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/85638540026?pwd=a0RaQzdJWEtpcmhZTGQrdmdubWlBUT09
Meeting ID: 856 3854 0026
Passcode: 682651


Дата на провеждане: 08.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Съдебна защита при обжалване на действия и откази на съдебния изпълнител“

Лектор: съдия Красимир Машев
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/88957745805?pwd=Kzg2SkpSNERUT1ptRDkzS3YwQlRLZz09
Meeting ID: 889 5774 5805
Passcode: 606476


Дата на провеждане: 09.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актуални въпроси на недействителността на потребителските договори по ЗПК“

Лектор: съдия Васил Александров
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/86588267900?pwd=WFNlVmR1Szh5VXZ6Wm81UmQ4cm1mZz09
Meeting ID: 865 8826 7900
Passcode: 870730


Дата на провеждане: 13.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Защита при процесуално незаконосъобразно изпълнение. Обжалване на разпределението“

Лектор: съдия Красимир Машев
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/83115493956?pwd=blB5VU03TUxSYXdjTkI3RG0xQ0trdz09
Meeting ID: 831 1549 3956
Passcode: 872944


Дата на провеждане: 14.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Свободата на изразяване в практиката на ЕСПЧ и българските съдилища – предизвикателства и тенденции“

Лектор: адвокат Александър Кашъмов
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/85951678844?pwd=eE1tcFhVNCttY1NRbUxXYlNsalNjUT09
Meeting ID: 859 5167 8844
Passcode: 390497


Дата на провеждане: 15.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Дружество с променлив капитал“

Лектор: проф. дюн Ангел Калайджиев – адвокат от САК
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/82571117133?pwd=WXNML3k1RkQ0R2JHT0VhR0V1M3RSQT09
Meeting ID: 825 7111 7133
Passcode: 918010


Дата на провеждане: 16.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Проблеми на въззивното обжалване по ГПК. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС по въпроси на въззивното обжалване“ – I част

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/81012202728?pwd=YkdaN1NYM3k5VU0zcE9Hd21CZHVtdz09
Meeting ID: 810 1220 2728
Passcode: 151409


Дата на провеждане: 20.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Деликти, осъществени чрез слово. Преглед на съдебната практика“

Лектор: съдия Васил Александров
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/82407763007?pwd=ZnVuUk43VTM4NUdEcVh5ZnQ1REl2dz09
Meeting ID: 824 0776 3007
Passcode: 406666


Дата на провеждане: 21.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Законът за защита от домашно насилие и правната помощ – предизвикателства и практически аспекти“

Лектор: адвокат Елка Пороминска
Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!


Дата на провеждане: 23.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Проблеми на въззивното обжалване по ГПК. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС по въпроси на въззивното обжалване“ – II част

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/85284256105?pwd=VmR5M21FQTN6SlROWnhOaEZSb2xiUT09
Meeting ID: 852 8425 6105
Passcode: 988486


Дата на провеждане: 27.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Охранителни производства по ЗН. Специални правила за наследяване от недееспособни лица“

Лектор: съдия Светлана Калинова
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/86474417650?pwd=eW9yanhoVkxIUHdDVzFScW41NjUydz09
Meeting ID: 864 7441 7650
Passcode: 893656


Дата на провеждане: 28.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Нови моменти в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от юли 2023 г. Практически аспекти“

Лектор: адвокат Георги Денборов
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/86966682353?pwd=cTJTSnBLeWZJcmxRUExHKzNqak9jQT09
Meeting ID: 869 6668 2353
Passcode: 507700


Дата на провеждане: 29.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: Презентационни умения“
Лектор: проф. д-р Даниела Илиева
Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 30 участници от България в курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Насилие над жени и домашно насилие“, който ще започне на 19 декември 2023 г. с откриващ присъствен семинар в гр. Атина, Република Гърция, при домакинството на Атинската адвокатска колегия, на който ще присъстват и адвокати от Гърция, и ще продължи около 12 седмици с онлайн занятия (след провеждане на откриващия семинар). Необходимо е владеене на английски език за откриващия семинар, а останалата част от курса ще бъде на български език. Откриващият семинар ще се проведе в присъствен формат на 19 декември 2023 г. в гр. Атина, в седалището на Атинската адвокатска колегия, а впоследствие учебните материали ще бъдат качвани в платформата на HELP и всеки участник ще може да се запознава с тях колкото и когато има възможност. Участието в курса е напълно безплатно, като разходите за транспорт и настаняване в Атина се поемат от организаторите.

В откриващия семинар участие ще вземат представители на Съвета на Европа, гръцката и българската адвокатура.

Тези от Вас, които проявяват интерес и желаят да участват, следва да изпратят своите три имена, изписани на латиница, е-поща и CV на е-поща coa@abv.bg в срок до 16.11.2023 г.

След записването и одобрението на участниците, всеки ще получи на посочения от него е-mail информация за регистрация за участие в курса, както и за откриващия семинар, който ще се състои на 19.12.2023 г. (вторник) в Атина.

На успешно завършилите курса ще бъде издаден сертификат от програма HELP на Съвета на Европа. Курсовете по програмата на Съвета на Европа за обучение на юридически специалисти по права на човека са интерактивни, достъпни и не е задължителна предварителна експертиза от страна на участниците в посочената материя.

Подробна информация и програма за откриващия семинар можете да откриете в приложения файл.

/ Семинари