Предстоящи семинари в Центъра за обучение на адвокати „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ през м.ноември 2022 г.

НОЕМВРИ

 

 1. Дата на провеждане: 01.11.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Отклонения от типичното развитие на исковия процес във връзка със страните (субективно съединяване на искове)“  – II част

Лектор: съдия Борислав Белазелков

Линк за Zoom участие:

Topic: „Отклонения от типичното развитие на исковия процес във връзка със страните (субективно съединяване на искове)“  – II част

Time: Nov 1, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85898547967?pwd=bFJDQnkxc05XUUZGbEpCY2NuOXUxQT09

Meeting ID: 858 9854 7967

Passcode: 268527

 

 1. Дата на провеждане: 02.11.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Изготвяне на документи в производството за преюдициални заключения (молба за отправяне на запитване, становище в производството пред Съда). Условия за допустимост на запитването. Преюдициално запитване в чисто вътрешна ситуация“

Лектор: доц. д-р Станислав Костов – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Изготвяне на документи в производството за преюдициални заключения. Условия за допустимост на запитването. Преюдициално запитване в чисто вътрешна ситуация“

Time: Nov 2, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82007292805?pwd=M3UyZEpESnY0NWpreUg5MDdZaXl0dz09

Meeting ID: 820 0729 2805

Passcode: 976787

 

 1. Дата на провеждане: 08.11.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Невербална комуникация – видове, изследвания и практическо приложение. Някои изследвания в областта на невербалната комуникация в съдебната система и може ли да се учи „езикът на тялото“?“

Лектор: д-р Десислава Каменова – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Невербална комуникация – видове, изследвания и практическо приложение. Някои изследвания в областта на невербалната комуникация в съдебната система“

Time: Nov 8, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81857840153?pwd=QXB4OGZJM0ljMzZjL1d2M0JGQmRRdz09

Meeting ID: 818 5784 0153

Passcode: 033929

 

 1. Дата на провеждане: 09.11.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Прилагане на правото на Съюза“

Лектор: доц. д-р Станислав Костов – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Прилагане на правото на Съюза“

Time: Nov 9, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81329603547?pwd=M0hXakFQWm5JWnJtUkF1bG1uRkwzdz09

Meeting ID: 813 2960 3547

Passcode: 022120

 

 1. Дата на провеждане: 10.11.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Участието на адвокатите в процедурата по медиация – възможности и предизвикателства. Законодателни промени“

Лектор: адв. Албена Пенова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Участието на адвокатите в процедурата по медиация – възможности и предизвикателства. Законодателни промени“

Time: Nov 10, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82184869670?pwd=L25IcGw1V0ZMTnNyWVNwUzZtbDkwQT09

Meeting ID: 821 8486 9670

Passcode: 965048

 

 1. Дата на провеждане: 11.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Проблеми на гражданската конфискация“ 

Лектор: съдия Борислав Белазелков

Линк за Zoom участие:

Topic: „Проблеми на гражданската конфискация“

Time: Nov 14, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82645706351?pwd=Yks5Qkg3cTZDZm04TjJTSzBGb3h2UT09

Meeting ID: 826 4570 6351

Passcode: 753678

 

 1. Дата на провеждане: 15.11.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Извъндоговорната отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушение на ПЕС“

Лектор: доц. д-р Станислав Костов – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Извъндоговорната отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушение на ПЕС“

Time: Nov 15, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87450539460?pwd=dHQ0TWd0REJFZk90Ty82cER2Nk5GZz09

Meeting ID: 874 5053 9460

Passcode: 139763

 

 1. Дата на провеждане: 16.11.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Проблеми на обезпечителното производство по ГПК“

Лектор: адв. д-р Анастас Пунев

Линк за Zoom участие:

Topic: „Проблеми на обезпечителното производство по ГПК“

Time: Nov 16, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87216262540?pwd=K3RMZTI4K1NmdklBYXFlWmhkNnZ4QT09

Meeting ID: 872 1626 2540

Passcode: 302596

 

 1. Дата на провеждане: 18.11.2022 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Прилагане на защитата на личните данни“

Лектори: д-р Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Прилагане на защитата на личните данни“

Time: Nov 18, 2022 10:00 AM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85068333236?pwd=TWpuM0RQNENPbHJIZjJNcVpRRUZvdz09

Meeting ID: 850 6833 3236

Passcode: 007378

 

 1. Дата на провеждане: 21.11.2022 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Психологичните теории за насилието. Психологичен и психиатричен контекст на домашното насилие“

Лектори: г-жа Дияна Видева и д-р Елена Недялкова Михайлова

Линк за Zoom участие:

Topic: Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Психологичните теории за насилието. Психологичен и психиатричен контекст на домашното насилие“

Time: Nov 21, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89553200187?pwd=MG9zMnZZL2NDSDhtRTRBVVczRHcyQT09

Meeting ID: 895 5320 0187

Passcode: 830916

 

 1. Дата на провеждане: 211.2022 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Практика на ЕСПЧ по дела относно домашно насилие и насилие, основано на пола“

Лектор: адв. Диляна Гитева

Линк за Zoom участие:

Topic: Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Практика на ЕСПЧ по дела относно домашно насилие и насилие, основано на пола“

Time: Nov 22, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89465222733?pwd=NjVVRksySnUrejU2UlhxbWc4MmZYZz09

Meeting ID: 894 6522 2733

Passcode: 946395

 

 1. Дата на провеждане: 211.2022 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Защитата от домашно насилие в гражданскоправен аспект: ЗЗДН и СК“

Лектор: съдия Галя Вълкова

Семинарът ще се проведе само в присъствена форма!

 

 1. Дата на провеждане: 211.2022 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Наказателноправни аспекти на домашното насилие“

Лектор: съдия Мария Дончева

Линк за Zoom участие:

Topic: Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Наказателноправни аспекти на домашното насилие“

Time: Nov 24, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88178712696?pwd=M25kbHR2a2tGQXI3WTFBbTJPeXRDUT09

Meeting ID: 881 7871 2696

Passcode: 778234

 

 1. Дата на провеждане: 211.2022 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Проблеми на реферирането между институции и услугите за жертвите на насилие“

Лектори: г-жа Дияна Видева и д-р Елена Недялкова Михайлова

Линк за Zoom участие:

Topic: Специализиран курс за защита от домашно насилие. Семинар на тема: „Проблеми на реферирането между институции и услугите за жертвите на насилие“

Time: Nov 25, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86588332538?pwd=SGJuOHpzUXJmSmFKYTV5ZU5sZ1Nzdz09

Meeting ID: 865 8833 2538

Passcode: 164471

 

 1. Дата на провеждане: 28.11.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“

Лектор: адв. Красимира Иванова и адв. Явор Нотев

Линк за Zoom участие:

Topic: „Задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“

Time: Nov 28, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88539204044?pwd=Z3ZHbzVaWXl0ellna05Db3NLZU9kQT09

Meeting ID: 885 3920 4044

Passcode: 133870

 

 1. Дата на провеждане: 29.11.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на АД“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на АД“

Time: Nov 29, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84117548930?pwd=MVZVMU41Z3pTVlFMWmV6cGMrV2ZiUT09

Meeting ID: 841 1754 8930

Passcode: 435427

 

 1. Дата на провеждане: 30.11.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Прилагане на изискванията за върховенство на правото в ЕС от националните съдилища“

Лектор: доц. д-р Христо Христев – адвокат от САК

Topic: „Прилагане на изискванията за върховенство на правото в ЕС от националните съдилища“

Линк за Zoom участие:

Time: Nov 30, 2022 01:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87637605185?pwd=Q2V0NWJnMExDVGRJazhnY2s4UDVPQT09

Meeting ID: 876 3760 5185

Passcode: 635060

/ Семинари